ĐH Công nghệ TP.HCM đề nghị công an điều tra clip nhạy cảm

Trong các clip nhạy cảm lan truyền trên mạng, nhân vật nữ mặc đồng phục của các trường đại học, THPT, trong đó có ĐH Công nghệ TP.HCM.

<div> <p>Những ng&agrave;y qua, nhiều người x&ocirc;n xao khi tr&ecirc;n mạng xuất hiện nhiều h&igrave;nh ảnh, clip &quot;n&oacute;ng&quot;, trong đ&oacute; c&aacute;c nh&acirc;n vật nữ mặc &aacute;o đồng phục của ĐH C&ocirc;ng nghệ TP.HCM (HUTECH).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="clip nhay cam anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/15/znews-photo-zadn-vn_mac_dong_phuc_truong_hoc_331615805872_1_.jpg" title="clip nhạy cảm ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&igrave;nh ảnh đồng phục của HUTECH xuất hiện trong c&aacute;c clip nhạy cảm.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tối 15/3, đại diện HUTECH x&aacute;c nhận trường nhận được nhiều phản &aacute;nh v&agrave; đ&atilde; nắm th&ocirc;ng tin về clip lan truyền tr&ecirc;n mạng những ng&agrave;y qua.</p> <p>&quot;Trong c&aacute;c clip ph&aacute;t t&aacute;n tr&ecirc;n web đen, kh&ocirc;ng chỉ xuất hiện đồng phục của HUTECH, m&agrave; c&ograve;n c&oacute; h&igrave;nh ảnh đồng phục của nhiều trường đại học v&agrave; phổ th&ocirc;ng kh&aacute;c. Do đ&oacute;, trường rất kh&oacute; x&aacute;c minh c&aacute;c đối tượng n&agrave;y l&agrave; ai, động cơ sử dụng h&igrave;nh ảnh đồng phục của trường v&agrave; ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c clip l&agrave; g&igrave;&quot;, đại diện nh&agrave; trường cho biết.</p> <p>Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, đồ thể dục, &aacute;o đồng phục của trường ngo&agrave;i cung cấp cho sinh vi&ecirc;n c&ograve;n được b&agrave;y b&aacute;n tại HUTECH Shop v&agrave; tặng cho nhiều người. Do đ&oacute;, trường c&agrave;ng kh&oacute; x&aacute;c minh được vấn đề n&agrave;y.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y l&agrave; thời điểm tuyển sinh, những h&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n sẽ ảnh hưởng đến uy t&iacute;n của nh&agrave; trường. Do đ&oacute;, HUTECH đ&atilde; đề nghị cơ quan c&ocirc;ng an, an ninh mạng v&agrave;o cuộc l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi n&agrave;y.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top