Đề xuất lập trung tâm mua sắm trang thiết bị y tế cho TP.HCM

Sở Y tế kiến nghị UBND TP.HCM cho lập trung tâm mua sắm tập trung trang thiết bị, vật tư y tế khám, thuốc chữa bệnh như trước đây.

Theo đề xuất này, trung tâm mua sắm tập trung thuốc và thiết bị y tế trực thuộc UBND TP HCM, hoạt động song song Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp).

Trung tâm sẽ có quy chế phối hợp với các cơ sở y tế trong mua sắm, sử dụng và điều phối.

Theo Sở Y tế, ưu điểm của đấu thầu tập trung là công khai, minh bạch, hạn chế sai sót, giảm lãng phí, danh mục mua sắm và giá hợp lý, thống nhất. 

Hiện 78 đơn vị y tế công của thành phố tự mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế với tổng giá trị 14.000 tỷ đồng. Việc tự mua sắm giúp các đơn vị chủ động, song gặp nhiều hạn chế như: phê duyệt danh mục mua sắm, họp hội đồng khoa học công nghệ chưa thực chất; thẩm định giá gói thầu chưa đầy đủ; giá trúng thầu chênh lệch nhiều so với giá nhập khẩu...

Trước đó, giai đoạn 2014 - 2016, Sở Y tế TP.HCM cũng từng có Trung tâm mua sắm hàng hoá và tài sản công của ngành y tế để cung ứng và điều phối thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị. 

Tuy nhiên trung tâm này bị giải thể vào tháng 10/2017 do hoạt động chưa đảm bảo khách quan, thiếu nhân sự để vận hành..

Theo Đời sống
back to top