Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
Sáng 22/5, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử.
Dai tuong To Lam tro thanh Chu tich nuoc
Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, đã có 472/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,92% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Tô Lâm.
Dai tuong To Lam tro thanh Chu tich nuoc-Hinh-2
Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi được Quốc hội bầu sẽ làm Lễ Tuyên thệ trước Quốc hội.
Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".
Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.
Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, có trình độ giáo sư, tiến sĩ. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.
Sự nghiệp của Đại tướng Tô Lâm gắn liền với ngành công an. Sau 5 năm học tại Đại học An ninh nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an như Cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị I; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị I; Phó Cục trưởng, Cục Bảo vệ Chính trị I; Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Ông được phong hàm Thiếu tướng (4/2007) và được phong hàm Trung tướng (7/2010).
Từ năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội XI của Đảng (năm 2011), ông Tô Lâm được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Ông Tô Lâm được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng vào tháng 9/2014.
Tại Đại hội XII của Đảng (năm 2016), ông Tô Lâm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, rồi Bộ Chính trị khóa XII, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1/2019, ông Tô Lâm được phong quân hàm Đại tướng.
Tại Đại hội XIII, ông Tô Lâm tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Công an. Ông Tô Lâm là đại biểu Quốc hội khóa XV.
Ngày 19/5/2024, trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo Đời sống
back to top