Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Quốc Mậu: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời đại 4.0

Trong tình hình mới hiện nay, giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vừa là yêu cầu khách quan, vừa là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam nói riêng và toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung.

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022), Khoa học và Đời sống vinh dự được trò chuyện cùng Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Quốc Mậu – Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET)- Giám đốc Công ty Vật liệu nổ công nghiệp về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của người lính trên mặt trận kinh tế trong thời đại 4.0.

Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Quốc Mậu: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời đại 4.0  ảnh 1

Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Quốc Mậu - Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) - Giám đốc Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp.

Giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Cảm nghĩ của ông về sự hy sinh của thế hệ ông cha trong thời chiến để giữ gìn danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”?

Chiến tranh đã đi qua, nhưng những hệ lụy của nó vẫn còn đó. Sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh có thể xây dựng lại nhưng có những sự mất mát, đau thương là mãi mãi.

Chúng tôi, những thế hệ lớn lên trong hòa bình, được kế thừa những thành quả ông cha đã đánh đổi bằng xương máu và nước mắt cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn sâu sắc vì sự cống hiến, hy sinh to lớn đó. Tự hào hơn nữa vì được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, được đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình cho sự phát triển hùng mạnh của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong thời kỳ mới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam và bản chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

Quan điểm của ông về việc tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay thế nào?

Trong tình hình mới hiện nay, giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vừa là yêu cầu khách quan, vừa là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam nói riêng và toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung.

Những năm qua, Công ty Vật liệu nổ công nghiệp luôn làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân tham gia tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống các tệ nạn xã hội; tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

Người lính trên mặt trận kinh tế thời đại 4.0

Ông nghĩ sao về quan điểm, trong thời đại ngày nay, bộ đội làm kinh tế, kết hợp kinh tế với quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng bởi kinh tế mạnh, quốc phòng mới mạnh?

Tôi nghĩ đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã được thực hiện xuyên suốt, toàn diện, đồng bộ trong những năm qua. Với rất nhiều nỗ lực, các DN quốc phòng, những người lính trên mặt trận kinh tế đã có những đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước, nâng cao thu nhập cho người lao động…; góp phần tạo tiềm lực quốc phòng trong thế bố trí chiến lược mới, thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Thuận lợi và khó khăn khi bộ đội làm kinh tế trong cơ chế thị trường hiện nay thế nào, thưa ông?

Về mặt thuận lợi, “Bộ đội làm kinh tế” hay nói cách khác “Quân đội tham gia xây dựng kinh tế” là chủ trương, đường hướng, nội dung quan trọng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cụ thể hóa bằng các Chỉ thị, Nghị quyết trong những năm qua.

“Những người lính trên mặt trận kinh tế” mang trong mình phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cộng với yếu tố “kỷ luật thép” có tư duy sáng tạo, tích cực chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, QUTW, Bộ Quốc phòng giao phó.

Đối với một số đơn vị Quân đội được Nhà nước trang bị, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị khoa học công nghệ hiện đại…

Về khó khăn, các đơn vị, doanh nghiệp quân đội đồng thời phải thực hiện tốt 3 chức năng: “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Thời bình là đơn vị lao động sản xuất, nhưng khi có tình hình quốc phòng, an ninh, lực lượng này sẽ chuyển thành các đơn vị chiến đấu, phục vụ phòng, chống dịch bệnh, thiên tai...

Về cơ chế chính sách, các doanh nghiệp quân đội vẫn phải vận hành theo một cơ chế chung về quy luật cạnh tranh của thị trường, cơ chế, chính sách không có sự ưu tiên đặc biệt.

Mặt khác do tổ chức biên chế lớn, bộ máy hoạt động của các doanh nghiệp quân đội, tập đoàn kinh tế quốc phòng, các cơ sở nghiên cứu quốc phòng vẫn còn cồng kềnh, sắp xếp chưa hợp lý, khoa học; cơ chế quản lý, điều hành, giám sát có nơi còn nhiều bất cập. Đây là điểm hạn chế ảnh hưởng không nhỏ khi lực lượng quân đội tham gia xây dựng kinh tế.

Trước sự cạnh tranh quyết liệt của lĩnh vực kinh doanh cung ứng VLNCN, công ty có những giải pháp gì để giữ vững thị trường và phát triển, thành tựu?

Chúng tôi - đội ngũ Lãnh đạo Công ty VLNCN xác định một số giải pháp như sau:

Một là, quy hoạch phát triển ngành kinh doanh VLNCN giai đoạn (2020-2025) tầm nhìn 2030 phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty GAET.

Hai là, chủ động nỗ lực hơn để duy trì bạn hàng truyền thống; tiếp tục tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, gia tăng thị phần, tập trung tiêu thụ VLNCN ở các dự án trọng điểm của Đất nước…

Ba là, đẩy mạnh xuất khẩu VLNCN sang các nước trong khu vực Đông Nam Á góp phần gia tăng sản lượng tiêu thụ VLNCN, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nâng cao uy tín hàng quốc phòng.

Bốn là, song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đơn vị luôn chú trọng xác định công tác an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Năm là, tiếp tục chú trọng, quan tâm tới công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, CNV hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh VLNCN.

Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tích cực ứng dụng CNTT và áp dụng công nghệ khoa học hiện đại (công nghệ 4.0) trong các hoạt động lãnh đạo, quản lý điều hành.

Thế hệ trẻ phải luôn tự rèn luyện, tu dưỡng

Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Quốc Mậu: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời đại 4.0  ảnh 2

Công ty Vật liệu nổ công nghiệp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, ông có lời nhắn nhủ nào đến các cán bộ chiến sỹ phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ trong bảo vệ, xây dựng Tổ quốc?

Để phát huy hơn nữa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, tôi mong rằng thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong QĐND Việt Nam ngày nay cần:

Giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, di sản quý báu, danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, coi đây là giải pháp nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”

Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu không ngừng, nghiên cứu sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có ý chí quyết tâm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn… của các cấp, đặc biệt là các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật những kiến thức mới bắt kịp với xu hướng hội nhập và phát triển của xã hội.

Củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam.

Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Quốc Mậu sinh ngày 16/08/1969. Hiện ông là Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) - Giám đốc Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp. Công ty VLNCN được thành lập ngày 14/9/1995, có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh, cung ứng, vận chuyển, xuất nhập khẩu VLNCN phục vụ cho quốc phòng và kinh tế.

Theo Đời sống
Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Yến sào được ví von như “món ngon cung đình” chỉ có vua chúa quý tộc mới được thưởng thức. Thế nhưng, sản phẩm này không còn quá hiếm như xưa, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được với nhiều mức giá khác nhau.
back to top