Đại gia đình 22 người mắc kẹt giữa tâm dịch Đà Nẵng

Là khách du lịch bị mắc kẹt tại Đà Nẵng, đại gia đình anh Hoàng ở Hà Nội đã có những ngày đáng nhớ nhờ sự lạc quan và tình cảm của những người dân nơi đây.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Mac ket tai Da Nang anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/04/21/znews-photo-zadn-vn_ngon.jpg" title="Mắc kẹt tại Đà Nẵng ảnh 1" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>1h ng&agrave;y 28/7, thấp thỏm kh&ocirc;ng ngủ được, anh Ho&agrave;ng mượn xe m&aacute;y của kh&aacute;ch sạn, ph&oacute;ng ra s&acirc;n bay <span>Đ&agrave; Nẵng</span>.</p> <p>L&uacute;c đ&oacute;, cả s&acirc;n bay chỉ c&oacute; duy nhất một người bảo vệ. C&aacute;c chuyến bay sau 0h đều bị hủy.</p> <p>V&agrave; vị kh&aacute;ch du lịch đến từ <span>H&agrave; Nội</span> l&uacute;c n&agrave;y mới tin đại gia đ&igrave;nh m&igrave;nh (gồm 22 người) đ&atilde; mắc kẹt lại Đ&agrave; Nẵng.</p> <h3>Chuyến du lịch b&atilde;o t&aacute;p</h3> <p>Ng&agrave;y thứ 4 trong chuyến du lịch của gia đ&igrave;nh anh Nguyễn Hữu Ho&agrave;ng (41 tuổi, H&agrave; Nội) cũng l&agrave; ng&agrave;y c&aacute;ch ly x&atilde; hội đầu ti&ecirc;n tại Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Anh Ho&agrave;ng trở về kh&aacute;ch sạn trong t&acirc;m trạng bất an, kh&ocirc;ng biết l&agrave;m thế n&agrave;o để đưa cả nh&agrave; về H&agrave; Nội. Anh cho biết đại gia đ&igrave;nh c&oacute; tất cả 28 người th&igrave; 22 người phải ở lại Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Anh t&acirc;m sự, th&aacute;ng 7, dịch bệnh c&oacute; dấu hiệu lắng xuống, cả nước hừng hực kh&iacute; thế phục hồi kinh tế th&ocirc;ng qua k&iacute;ch cầu du lịch nội địa. Anh quyết định tự tổ chức một tour du lịch ngắn ng&agrave;y tại Đ&agrave; Nẵng cho đại gia đ&igrave;nh như mọi năm.</p> <p>Vừa đ&aacute;p xuống Đ&agrave; Nẵng s&aacute;ng 24/7, cả nh&agrave; anh nghe th&ocirc;ng tin Đ&agrave; Nẵng c&oacute; ca nghi nhiễm Covid-19. Tuy nhi&ecirc;n, mọi người kh&ocirc;ng qu&aacute; lo lắng v&agrave; tiếp tục đi tham quan nhiều điểm du lịch như kế hoạch ban đầu.</p> <p>Đến ng&agrave;y 27/7, Đ&agrave; Nẵng ghi nhận 11 ca nhiễm mới, vợ chồng anh Ho&agrave;ng cảm thấy bất an. Anh đến ph&ograve;ng v&eacute; Vietnam Airlines cũng như s&acirc;n bay để hỏi v&agrave; được biết ng&agrave;y 28/7 h&agrave;nh kh&aacute;ch vẫn c&oacute; thể rời khỏi Đ&agrave; Nẵng. Anh an t&acirc;m về kh&aacute;ch sạn.</p> <p>V&agrave;i tiếng sau, hai vợ chồng biết tin Đ&agrave; Nẵng dừng to&agrave;n bộ chuyến bay v&agrave; hoạt động vận tải cố định.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Mac ket tai Da Nang anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/04/51/znews-photo-zadn-vn_sanbaydanang_0018_zing.jpg" title="Mắc kẹt tại Đà Nẵng ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>S&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng rạng s&aacute;ng 28/7 vắng vẻ trước giờ đ&oacute;ng cửa để c&aacute;ch ly x&atilde; hội. Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Đo&agrave;n c&oacute; nhiều người ở độ tuổi kh&aacute;c nhau (từ ch&aacute;u nhỏ đến người gi&agrave; 80 tuổi), n&ecirc;n m&igrave;nh xử l&yacute; t&igrave;nh huống chưa nhanh nhạy lắm. Một số khuy&ecirc;n gia đ&igrave;nh thu&ecirc; &ocirc;t&ocirc; đi ra Huế hay <span>Quảng Nam</span> để di chuyển tiếp. Tuy nhi&ecirc;n, cả đo&agrave;n nhất tr&iacute; cao l&agrave; ở lại v&agrave; chờ th&ocirc;ng tin hỗ trợ của Nh&agrave; nước để về bằng con đường ch&iacute;nh thống&quot;, anh Ho&agrave;ng chia sẻ.</p> <p>L&agrave; một chiến sĩ c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, anh Ho&agrave;ng hiểu hơn ai hết những hệ quả của việc kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ c&aacute;c hướng dẫn y tế m&agrave; ng&agrave;nh chức năng đ&atilde; ban h&agrave;nh.</p> <p>Anh n&oacute;i, giai đoạn dịch bệnh cao điểm tại H&agrave; Nội, anh cũng phải xa nh&agrave; cả th&aacute;ng để chốt chặn tại c&aacute;c điểm phong tỏa, đảm bảo người d&acirc;n tu&acirc;n thủ quy định về c&aacute;ch ly x&atilde; hội nhằm ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19. V&igrave; thế, đợt dịch lần thứ 2 ập tới, anh n&oacute;i việc tốt nhất c&oacute; thể l&agrave;m v&agrave; n&ecirc;n l&agrave;m l&agrave; nghe theo chỉ dẫn của ng&agrave;nh chức năng.</p> <h3>Gia đ&igrave;nh ở b&ecirc;n th&igrave; đ&acirc;u cũng l&agrave; nh&agrave;</h3> <p>S&aacute;ng 28/7, kh&aacute;ch sạn nơi anh ở th&ocirc;ng b&aacute;o đ&oacute;ng cửa v&agrave; cho nh&acirc;n vi&ecirc;n nghỉ để c&aacute;ch ly x&atilde; hội. Trong thời điểm hoang mang nhất, Sở Du lịch TP v&agrave; những người l&agrave;m du lịch địa phương m&agrave; anh quen trước đ&oacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng hỗ trợ cả đại gia đ&igrave;nh.</p> <p>Nhờ sự giới thiệu của một t&agrave;i xế, cả nh&agrave; anh chuyển đến Kh&aacute;ch sạn Thanh H&agrave; tr&ecirc;n đường Dương Đ&igrave;nh Nghệ, chờ Sở Du lịch thu xếp phương &aacute;n đưa du kh&aacute;ch mắc kẹt rời Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội, hạn chế ra ngo&agrave;i, cả đại gia đ&igrave;nh đ&atilde; tự c&oacute; nhiều c&aacute;ch để vượt qua những ng&agrave;y nh&agrave;m ch&aacute;n. Đo&agrave;n 22 người th&igrave; c&oacute; 2 c&ocirc; gi&aacute;o c&ugrave;ng 6 học sinh cấp 1, 5 học sinh cấp 2, 1 học sinh cấp 3 v&agrave; 2 sinh vi&ecirc;n đại học. Thế l&agrave; vừa đủ cho một lớp học tại gia c&aacute;c cấp.</p> <p>C&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o thay v&igrave; đứng lớp ở trường th&igrave; nay họ đứng lớp ở kh&aacute;ch sạn để dạy cho ch&iacute;nh con ch&aacute;u của m&igrave;nh. Những người c&ograve;n lại th&igrave; lo c&ocirc;ng t&aacute;c nướng nấu, giặt giũ, dọn dẹp nơi ở.</p> <p>Anh Ho&agrave;ng n&oacute;i c&oacute; gia đ&igrave;nh ở b&ecirc;n th&igrave; đ&acirc;u cũng l&agrave; nh&agrave;.</p> <p>Để tu&acirc;n thủ c&aacute;ch ly x&atilde; hội, mỗi ng&agrave;y, gia đ&igrave;nh anh chỉ cử một người đi chợ hoặc tự mua thực phẩm do si&ecirc;u thị giao h&agrave;ng về để nấu. C&oacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n chưa một lần xuống sảnh kh&aacute;ch sạn.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Mac ket tai Da Nang anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/04/26/znews-photo-zadn-vn_z2006613486911_6d70eb633497d97c6137feb98ae5e2a2.jpg" title="Mắc kẹt tại Đà Nẵng ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lớp học tại kh&aacute;ch sạn của gia đ&igrave;nh anh Ho&agrave;ng. Ảnh: <em>NVCC. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>D&ugrave; cố gắng suy nghĩ t&iacute;ch cực v&agrave; t&igrave;m niềm vui trong những hoạt động thường ng&agrave;y, gia đ&igrave;nh anh Ho&agrave;ng vẫn kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi những ph&uacute;t gi&acirc;y suy tư khi nghe th&ocirc;ng b&aacute;o số ca nhiễm mới tại Đ&agrave; Nẵng. 7 ng&agrave;y c&aacute;ch ly x&atilde; hội, số ca nhiễm li&ecirc;n tục tăng vọt, c&oacute; ng&agrave;y tăng gấp 2-3 lần. Mỗi lần c&oacute; bản tin thời sự l&agrave; chu&ocirc;ng điện thoại của một số th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n lại reo li&ecirc;n hồi.</p> <p>&quot;M&igrave;nh cảm nhận ở ngo&agrave;i đấy (<em>H&agrave; Nội - PV</em>) lo nhiều hơn trong n&agrave;y. Ng&agrave;y n&agrave;o cũng gọi điện v&agrave;o hỏi thăm. 1-2 ng&agrave;y đầu nhiều khi m&igrave;nh ph&aacute;t c&aacute;u. Nhưng rồi cả nh&agrave; cũng động vi&ecirc;n nhau suy nghĩ lạc quan, chấp h&agrave;nh c&aacute;ch ly v&agrave; chờ sự hỗ trợ của Nh&agrave; nước&rdquo;, người đ&agrave;n &ocirc;ng 30 tuổi chia sẻ.</p> <p>Điều khiến cả gia đ&igrave;nh anh Ho&agrave;ng ấm l&ograve;ng nhất những ng&agrave;y n&agrave;y l&agrave; sự quan t&acirc;m, gi&uacute;p đỡ của những người l&agrave;m du lịch ở Đ&agrave; Nẵng, đặc biệt l&agrave; chủ kh&aacute;ch sạn m&agrave; cả nh&agrave; đang ở. Trong khi c&aacute;c kh&aacute;ch sạn ở Đ&agrave; Nẵng đều đ&oacute;ng cửa th&igrave; chị Thanh H&agrave; (chủ kh&aacute;ch sạn Thanh H&agrave;) kh&ocirc;ng chỉ hỗ trợ nơi ở m&agrave; c&ograve;n cho mượn bếp ăn, hướng dẫn sinh hoạt để c&aacute;c vị kh&aacute;ch xa qu&ecirc; vượt qua đại dịch.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Mac ket tai Da Nang anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/04/1/znews-photo-zadn-vn_ks.jpg" title="Mắc kẹt tại Đà Nẵng ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Kh&aacute;ch sạn Thanh H&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh m&aacute;i nh&agrave; b&igrave;nh y&ecirc;n của gia đ&igrave;nh 22 người giữa t&acirc;m dịch Đ&agrave; Nẵng. Ảnh: <em>NVCC.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Bốn phương l&agrave; nh&agrave;</h3> <p>Đ&oacute; l&agrave; t&ecirc;n nh&oacute;m <span>Zalo</span> m&agrave; chị Thanh H&agrave; (chủ kh&aacute;ch sạn) tạo ra để tương t&aacute;c với 34 vị kh&aacute;ch của m&igrave;nh.</p> <p>Kh&aacute;ch sạn của chị c&oacute; 30 ph&ograve;ng thời điểm đ&oacute; đều đ&atilde; k&iacute;n - chuyện hiếm thấy ở Đ&agrave; Nẵng những ng&agrave;y c&aacute;ch ly x&atilde; hội. Đ&ocirc;ng người ở vậy nhưng kh&aacute;ch sạn duy nhất chỉ c&oacute; m&igrave;nh chị.</p> <p>Khi Đ&agrave; Nẵng bước v&agrave;o 14 ng&agrave;y c&aacute;ch ly x&atilde; hội, kh&aacute;ch sạn của chị vẫn c&ograve;n 9 kh&aacute;ch du lịch đang lưu tr&uacute;. Trước y&ecirc;u cầu của th&agrave;nh phố l&agrave; c&aacute;c cơ sở lưu tr&uacute; du lịch tạm dừng hoạt động, chị H&agrave; cũng cho nh&acirc;n vi&ecirc;n nghỉ v&agrave; li&ecirc;n hệ Sở Du lịch để thu xếp cho 9 vị kh&aacute;ch mắc kẹt trở về nh&agrave; hoặc t&igrave;m nơi ở mới.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, Sở Du lịch lại vận động kh&aacute;ch sạn hỗ trợ những người mắc kẹt lưu tr&uacute; cho đến khi th&agrave;nh phố c&oacute; phương &aacute;n đưa kh&aacute;ch rời Đ&agrave; Nẵng. T&acirc;m l&yacute; chị bất an nhưng vẫn vui vẻ san sẻ với th&agrave;nh phố. Thế l&agrave; từ 9 vị kh&aacute;ch, chị tiếp tục đ&oacute;n tiếp th&ecirc;m 25 người.</p> <p>Nhằm đảm bảo gi&atilde;n c&aacute;ch, chị xếp lịch d&ugrave;ng bếp chung cho từng đo&agrave;n kh&aacute;ch để mọi người hạn chế tiếp x&uacute;c. Ai ai cũng qu&aacute;n triệt nhau rằng tr&aacute;nh gặp gỡ, lu&ocirc;n đeo khẩu trang v&agrave; đảm bảo vệ sinh kh&aacute;ch sạn.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Mac ket tai Da Nang anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/04/95/znews-photo-zadn-vn_z2006620802023_e9267a4751cf265ff1bcf25fd2dbbbef.jpg" title="Mắc kẹt tại Đà Nẵng ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Để ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, mọi người đeo khẩu trang cả khi nấu ăn. Ảnh: <em>NVCC.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Chị H&agrave; kể kh&aacute;ch sạn mấy ng&agrave;y ph&ograve;ng, chống dịch c&ograve;n sạch hơn cả khi c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n dọn dẹp. C&aacute;c vị kh&aacute;ch th&igrave; n&oacute;i đ&ugrave;a với nhau rằng sau những ng&agrave;y ở đ&acirc;y, họ sẽ c&oacute; th&ecirc;m một nghề mới l&agrave; dọn ph&ograve;ng v&agrave; mở nh&agrave; h&agrave;ng.</p> <p>Những ng&agrave;y lưu tr&uacute; ở đ&acirc;y, mỗi người một c&ocirc;ng việc kh&aacute;c nhau. Người nấu nướng, người dọn dẹp, người th&igrave; xung phong đi bộ 9 tầng để gom r&aacute;c v&agrave; nhắc nhở mọi người giữ vệ sinh.</p> <p>&quot;Mọi người &yacute; thức rất cao v&agrave; rất đo&agrave;n kết. Ai c&oacute; c&aacute; kh&ocirc;, lạc rang th&igrave; để ở bếp v&agrave; mời mọi người tự tới lấy ăn. Ngo&agrave;i dọn dẹp, mọi người c&ograve;n xung phong trực ở cửa kh&aacute;ch sạn để nhắc nhở kh&aacute;ch ra v&agrave;o đeo khẩu trang, rửa tay. Thấy vậy m&agrave; cũng ấm l&ograve;ng&quot;, chị H&agrave; t&acirc;m sự.</p> <p>Mong mỏi lớn nhất của 34 vị kh&aacute;ch lẫn chị H&agrave; l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; mọi người sớm được về nh&agrave;.</p> <p>Anh Ho&agrave;ng mong về đơn vị, hỗ trợ đồng đội trong trường hợp dịch bệnh nếu c&oacute; căng thẳng ở thủ đ&ocirc;. Vợ anh th&igrave; muốn sớm trở lại H&agrave; Nội để chuẩn bị nhận lớp, bắt đầu một m&ugrave;a tuyển sinh mới.</p> <p>C&ograve;n chị H&agrave; cũng hy vọng những vị kh&aacute;ch sớm được hồi hương để chị kh&ocirc;ng phải gọi Sở Du lịch mỗi ng&agrave;y chỉ hỏi một nội dung l&agrave; bao giờ kh&aacute;ch mắc kẹt được về nh&agrave;.</p> <div> <p>Tối 3/8, b&agrave; Nguyễn Thu Thủy, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Sở Du lịch <span>Đ&agrave; Nẵng</span>, cho biết sau cuộc họp chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, l&atilde;nh đạo sở đ&atilde; thống nhất phương &aacute;n thu&ecirc; 2 chuyến bay để chở hơn 400 du kh&aacute;ch rời khỏi th&agrave;nh phố. Chi ph&iacute; v&eacute; m&aacute;y bay do du kh&aacute;ch chi trả.</p> <p>&quot;2 chuyến bay n&agrave;y sẽ xuất ph&aacute;t từ Đ&agrave; nẵng đưa những người c&oacute; nhu cầu về <span>H&agrave; Nội</span> v&agrave; TP.HCM&quot;, b&agrave; Thủy n&oacute;i v&agrave; cho biết Sở Du lịch đ&atilde; đề nghị l&atilde;nh đạo 2 địa phương tr&ecirc;n hỗ trợ, chỉ đạo c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan tổ chức đ&oacute;n 2 chuyến bay, đảm bảo an to&agrave;n ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</p> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/gFI5hVHLecA/8cc496016e4c8712de5d/8ec3fec64f83a6ddff92/720/99997fb30afee3a0baef.mp4?authen=exp=1596629526~acl=/gFI5hVHLecA/*~hmac=014de52116fef0af8243ec4c27b3f597" false="" source-url="/video-con-bi-cach-ly-me-o-ngoai-tiep-te-chong-dich-covid-19-post1114377.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="99997fb30afee3a0baef" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/aobohun/2020_08_02/z2004045155558_79b6270c3f1d8732273c4b95ffd457f4.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/oCBr44j7GpY/ae96b5534d1ea440fd0f/d596a49315d6fc88a5c7/480/99997fb30afee3a0baef.mp4?authen=exp=1596629526~acl=/oCBr44j7GpY/*~hmac=5a1cc244bf96d5c3d79aa864ae6e22ac" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/1ZhKyiYGsxU/whls/vod/0/LbDISRdm-FZOsDiMIHW/99997fb30afee3a0baef.m3u8?authen=exp=1596586326~acl=/1ZhKyiYGsxU/*~hmac=580782a66cc4ce3e52a278545f778fd8" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/oCBr44j7GpY/ae96b5534d1ea440fd0f/d596a49315d6fc88a5c7/480/99997fb30afee3a0baef.mp4?authen=exp=1596629526~acl=/oCBr44j7GpY/*~hmac=5a1cc244bf96d5c3d79aa864ae6e22ac" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/gFI5hVHLecA/8cc496016e4c8712de5d/8ec3fec64f83a6ddff92/720/99997fb30afee3a0baef.mp4?authen=exp=1596629526~acl=/gFI5hVHLecA/*~hmac=014de52116fef0af8243ec4c27b3f597" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Con bị c&aacute;ch ly, mẹ ở ngo&agrave;i tiếp tế chống dịch Covid-19</span></strong> Trong khi con g&aacute;i v&agrave; con rể (nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế của Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng) bị c&aacute;ch ly v&igrave; Covid-19, b&agrave; Đinh Thị S&acirc;m tham gia chống dịch b&ecirc;n ngo&agrave;i để ủng hộ 2 con.</figcaption> </figure> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top