Cựu sếp BIDV bị cáo buộc làm thất thoát 1.670 tỷ

VKSND truy tố 12 bị can gồm nhiều cựu lãnh đạo BIDV và giám đốc doanh nghiệp với cáo buộc làm trái quy định, gây thiệt hại cho nhà băng 1.670 tỷ đồng.

<div> <p>VKSND Tối cao đ&atilde; ho&agrave;n tất c&aacute;o trạng bổ sung, giữ nguy&ecirc;n quan điểm truy tố 2 cựu Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc BIDV l&agrave; Trần Lục Lang v&agrave; Đo&agrave;n &Aacute;nh S&aacute;ng c&ugrave;ng 6 bị can về tội Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng.</p> <p>4 bị can c&ograve;n lại l&agrave; chủ c&aacute;c doanh nghiệp bị c&aacute;o buộc tội Lạm dụng t&iacute;n nhiệm chiếm đoạt t&agrave;i sản.</p> <p>Hồi th&aacute;ng 5, VKS chuyển t&agrave;i liệu tố tụng đến TAND H&agrave; Nội để x&eacute;t xử 12 bị c&aacute;o tr&ecirc;n. Hai th&aacute;ng sau, t&ograve;a &aacute;n trả hồ sơ để y&ecirc;u cầu l&agrave;m r&otilde; việc mua b&aacute;n khoản nợ tại C&ocirc;ng ty Trung Dũng giữa BIDV, C&ocirc;ng ty TNHH MTV quản l&yacute; t&agrave;i sản của c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng Việt Nam (VAMC) v&agrave; việc nh&agrave; băng n&agrave;y khởi kiện C&ocirc;ng ty Trung Dũng ra TAND quận Ho&agrave;n Kiếm để đ&ograve;i nợ.</p> <p>Theo c&aacute;o trạng bổ sung, giai đoạn 2008-2016, &ocirc;ng <span>Trần Bắc H&agrave;</span> l&agrave; Chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện 40% vốn Nh&agrave; nước tại ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y.</p> <p>&Ocirc;ng H&agrave; bị c&aacute;o buộc đ&atilde; lợi dụng chức vụ, lấy danh nghĩa BIDV để cho 2 c&ocirc;ng ty s&acirc;n sau l&agrave; B&igrave;nh H&agrave; v&agrave; Trung Dũng vay vốn d&ugrave; c&aacute;c doanh nghiệp n&agrave;y kh&ocirc;ng đủ điều kiện cấp t&iacute;n dụng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Truy to 12 bi can vu BIDV anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/09/znews-photo-zadn-vn_pgd.jpg" title="Truy tố 12 bị can vụ BIDV ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hai bị can Đo&agrave;n &Aacute;nh S&aacute;ng (tr&aacute;i) v&agrave; Trần Lục Lang.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Sau khi vay được vốn, 2 doanh nghiệp tr&ecirc;n đ&atilde; chiếm đoạt tiền để sử dụng c&aacute; nh&acirc;n. Sau đ&oacute;, c&aacute;c c&ocirc;ng ty s&acirc;n sau đưa th&ocirc;ng tin gian dối với nh&agrave; băng để tiếp tục được giải ng&acirc;n. Khi cơ quan tố tụng truy tố 12 bị can, c&aacute;c c&ocirc;ng ty B&igrave;nh H&agrave; v&agrave; Trung Dũng đ&atilde; dừng hoạt động do thua lỗ.</p> <p>VKSND c&aacute;o buộc h&agrave;nh vi cho vay n&oacute;i tr&ecirc;n g&acirc;y thiệt hại cho BIDV <abbr class="rate-vnd">1.670 tỷ đồng</abbr>. Trong đ&oacute;, &ocirc;ng Trần Bắc H&agrave; phải chịu tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh dẫn đến thiệt hại cho BIDV. Con trai &ocirc;ng l&agrave; Trần Duy T&ugrave;ng giữ vai tr&ograve; chủ mưu, cầm đầu trong việc lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để chiếm đoạt tiền, g&acirc;y thiệt hại cho nh&agrave; băng.</p> <p>Do &ocirc;ng Trần Bắc H&agrave; đ&atilde; tử vong trong trại tạm giam n&ecirc;n cơ quan điều tra ra quyết định đ&igrave;nh chỉ điều tra. Bị can Trần Duy T&ugrave;ng bỏ trốn n&ecirc;n đang bị truy n&atilde; quốc tế.</p> <p>C&aacute;o trạng bổ sung x&aacute;c định C&ocirc;ng ty Trung Dũng l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nợ xấu n&ecirc;n BIDV đ&atilde; b&aacute;n khoản nợ của doanh nghiệp n&agrave;y cho VAMC với gi&aacute; gần <abbr class="rate-vnd">780 tỷ đồng</abbr>, thỏa thuận thanh to&aacute;n bằng tr&aacute;i phiếu kỳ hạn 5 năm. Sau đ&oacute;, VAMC ủy quyền cho BIDV thu hồi, đ&ograve;i nợ, quản l&yacute; nợ xấu v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t t&agrave;i sản đảm bảo c&oacute; li&ecirc;n quan; xử l&yacute; t&agrave;i sản đảm bảo.</p> <p>Năm 2017, BIDV mua lại khoản nợ n&oacute;i tr&ecirc;n từ VAMC. Trước khi mua lại nợ, BIDV đ&atilde; kiện C&ocirc;ng ty Trung Dũng ra TAND quận Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội, để y&ecirc;u cầu trả hơn <abbr class="rate-vnd">999 tỷ đồng</abbr> gồm nợ gốc v&agrave; tiền l&atilde;i.</p> <p>Th&aacute;ng 12/2017, C&ocirc;ng ty Trung Dũng đạt được thỏa thuận với BIDV về việc doanh nghiệp n&agrave;y cam kết trả cả gốc v&agrave; l&atilde;i hơn 1.089 tỷ. TAND quận Ho&agrave;n Kiếm đ&atilde; c&ocirc;ng nhận thỏa thuận n&agrave;y giữa c&aacute;c b&ecirc;n.</p> <p>Cũng trong th&aacute;ng 12, BIDV chi nh&aacute;nh H&agrave; Th&agrave;nh khởi kiện C&ocirc;ng ty Trung Dũng ra TAND quận Ho&agrave;n Kiếm để y&ecirc;u cầu doanh nghiệp n&agrave;y phải trả khoản nợ 429 tỷ v&agrave; hơn <abbr class="rate-usd">370.000 USD</abbr>. Doanh nghiệp sau đ&oacute; cam kết trả tiền n&ecirc;n tiếp tục được t&ograve;a &aacute;n c&ocirc;ng nhận thỏa thuận.</p> <p>Khi điều tra bổ sung vụ &aacute;n, VKSND Cấp cao tại H&agrave; Nội kh&aacute;ng nghị hội đồng thẩm ph&aacute;n hủy 2 quyết định n&ecirc;u tr&ecirc;n của TAND quận Ho&agrave;n Kiếm về việc c&ocirc;ng nhận thỏa thuận giữa BIDV v&agrave; Trung Dũng.</p> <p>TAND Cấp cao tại H&agrave; Nội sau đ&oacute; xử gi&aacute;m đốc thẩm, đồng &yacute; kh&aacute;ng nghị của VKS. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, VKSND Tối cao tiếp tục truy tố 12 bị can.</p> </div>

Theo zingnews.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top