Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc gần 5 km chiều mùng 4 Tết

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài từ nút giao Vành đai 3 tới xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong chiều mùng 4 Tết.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_1_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chiều 15/2 (m&ugrave;ng 4 Tết), cao tốc Ph&aacute;p V&acirc;n - Cầu Giẽ &ugrave;n tắc gần 5 km.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_tac_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ugrave;n ứ xảy ra tại l&agrave;n đường hướng về trung t&acirc;m H&agrave; Nội. K&eacute;o d&agrave;i từ n&uacute;t giao V&agrave;nh đai 3 tới x&atilde; Ngũ Hiệp (huyện Thanh Tr&igrave;).</p> </td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_4_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm so&aacute;t giao th&ocirc;ng đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT), cho biết lượng phương tiện tăng cao v&agrave;o đợt cuối kỳ nghỉ Tết trong khi n&uacute;t giao v&agrave;nh đai 3 chưa được ho&agrave;n thiện l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến &ugrave;n tắc. &quot;Bất cập về hạ tầng khiến giao th&ocirc;ng qua khu vực tr&ecirc;n thường xuy&ecirc;n bị qu&aacute; tải v&agrave;o c&aacute;c kỳ nghỉ lễ&quot;, vị c&aacute;n bộ n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_15_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng thuộc đơn vị n&agrave;y ứng trực 100% qu&acirc;n số để ph&acirc;n luồng phương tiện.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_2_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong khi đ&oacute;, l&agrave;n đường đi H&agrave; Nam th&ocirc;ng tho&aacute;ng xe cộ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_6_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Một số phương tiện dừng ngay tr&ecirc;n cao tốc để đ&oacute;n, trả kh&aacute;ch.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_7_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người d&acirc;n phải tr&egrave;o qua dải ph&acirc;n c&aacute;ch để v&agrave;o đường gom bắt xe &ocirc;m v&agrave; taxi.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_18_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Xe cứu thương mắc kẹt giữa d&ograve;ng phương tiện &ugrave;n ứ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_14_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cục CSGT nhận định v&agrave;o ng&agrave;y cuối đợt nghỉ Tết T&acirc;n Sửu lưu lượng phương tiện về H&agrave; Nội v&agrave; TP.HCM sẽ rất lớn. V&igrave; vậy, cơ quan n&agrave;y khuyến c&aacute;o người d&acirc;n sắp xếp c&ocirc;ng việc, chọn thời gian, lộ tr&igrave;nh ph&ugrave; hợp. &ldquo;Nếu phải di chuyển trong điều kiện tắc đường, t&agrave;i xế cần ki&ecirc;n nhẫn, ch&uacute; &yacute; nhường đường v&agrave; tu&acirc;n thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng&rdquo;, đại diện Cục CSGT n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_8_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong khi đ&oacute;, tại cao tốc Nội B&agrave;i - L&agrave;o Cai lượng phương tiện hướng về H&agrave; Nội tăng nhưng kh&ocirc;ng xảy ra &ugrave;n tắc.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_91_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng thuộc Đội Tuần tra kiểm so&aacute;t giao th&ocirc;ng đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) tăng cường xử l&yacute; vi phạm th&ocirc;ng qua hệ thống camera. Khi phương tiện vi phạm qua trạm, biển cảnh bảo sẽ hiện biển số. H&agrave;ng chục phương tiện bị xử l&yacute; trong s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_13_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nam t&agrave;i xế chạy qu&aacute; tốc độ bị CSGT xử l&yacute;. Người n&agrave;y đ&atilde; vi phạm 2 lần.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_10_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 13" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, thượng t&aacute; Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm so&aacute;t giao th&ocirc;ng đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT), cho biết ngo&agrave;i những lỗi vi phạm thường gặp như xe chạy qu&aacute; tốc độ, sai l&agrave;n đường... th&igrave; những ng&agrave;y Tết t&igrave;nh trạng xe m&aacute;y đi l&ecirc;n cao tốc xảy ra thường xuy&ecirc;n. Trong ảnh, nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n ở Vĩnh Ph&uacute;c cho biết do đi theo <em>Google Map</em>s n&ecirc;n lạc đường. CSGT sau đ&oacute; nhắc nhở v&agrave; hướng dẫn họ tho&aacute;t ra khỏi cao tốc.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tac duong cao toc Phap Van anh 14" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/15/znews-photo-zadn-vn_16_zing.jpg" title="Tắc đường cao tốc Pháp Vân ảnh 14" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra xe kh&aacute;ch, nhắc nhở người d&acirc;n đeo khẩu trang v&agrave; gi&atilde;n c&aacute;ch để ph&ograve;ng dịch Covid-19.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top