Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại bị phạt hơn 3,9 tỷ đồng

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã có các hành vi thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải tại ống khói dây chuyền I và II.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an cho biết, ngày 7/7/2023, đơn vị này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại do vi phạm pháp luật về môi trường.

Theo Quyết định, Công ty đã có các hành vi vi phạm như thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải tại ống khói dây chuyền I.

Cụ thể, bụi tổng vượt 3,35 lần, SO2 vượt 2,37 lần, NOx vượt 1,11 lần, với lưu lượng 167.949 m3/giờ. Theo Quy định tại điểm v, khoản 5 và khoản 6, Điều 20 Nghị định 45/2022 ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại bị phạt hơn 3,9 tỷ đồng và bị đình chỉ hoạt động 12 tháng.

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại bị phạt hơn 3,9 tỷ đồng và bị đình chỉ hoạt động 12 tháng.

Thêm nữa công ty còn thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải tại ống khói dây chuyền II.

Cụ thể: SO2 vượt 2,58 lần, NOx vượt 1,34 lần, với lưu lượng 331.700 m3/giờ. Theo Quy định tại điểm V, khoản 4 và khoản 6, Điều 20 Nghị định 45/2022 ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với các hành vi vi phạm trên, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng mức tiền phạt 3,925 tỷ đồng. Đồng thời đình chỉ hoạt động của Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại trong thời hạn 12 tháng.

Trước đó, năm 2021 Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt 39,42 tỷ đồng đối với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại do vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Công ty này kê sai thuế dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020; kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT phải nộp năm 2019 và năm 2020.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã quyết định xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp là 6,5 triệu đồng; xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng phải nộp là 8.275.672.713 đồng.

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại còn chịu tiền chậm nộp tiền thuế đối với khoản truy thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng các năm 2019 và năm 2020 là 7.440.744.830 đồng; tổng cộng tiền phạt kê khai sai và tiền chậm nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng là 15.722.917.542 đồng

Sau khi tổng hợp xác định lại nghĩa vụ thuế của Nhiệt điện Phả Lại, thanh tra xác định số tiền tổng cộng là 39,42 tỷ đồng.

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại thành lập ngày 26/4/1982. Ngày 26/01/2007, cổ phiếu Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại được chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (mã PPC) với giá chào sàn là 105,000 VND. Công ty có địa chỉ tại phường Phả Lại, TP Chí Linh, Hải Dương. Nghành nghề sản xuất kinh doanh là sản xuất điện và ông Nguyễn Hoàng Hải là Tổng Giám đốc.

Theo Đời sống
back to top