Công an đang điều tra clip "nghi vấn phó chủ tịch huyện nhận hối lộ"

Một đoạn clip được phát tán trên mạng với tựa đề “Nghi vấn Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa nhận hối lộ” đang gây xôn xao dư luận. UBND thị xã Nghi Sơn cho biết đã đề nghị công an vào cuộc.

<div> <p>Ng&agrave;y 27/5, một t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n đăng tải đoạn clip d&agrave;i 27 gi&acirc;y với ti&ecirc;u đề: &ldquo;Nghi vấn Ph&oacute; Chủ tịch huyện Tĩnh Gia, Thanh H&oacute;a nhận hối lộ tiền doanh nghiệp&rdquo;.</p> <p>Clip thể hiện cảnh người đ&agrave;n &ocirc;ng được cho l&agrave; &ocirc;ng H.Đ.T, hiện l&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, đang nhận một cọc tiền loại mệnh gi&aacute; 500.000 đồng.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Công an đang điều tra clip nghi vấn phó chủ tịch huyện nhận hối lộ - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/11/icdn-dantri-com-vn_nhan-tien-1591771917159.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/11/icdn-dantri-com-vn_nhan-tien-1591771917159.jpg" title="Công an đang điều tra clip nghi vấn phó chủ tịch huyện nhận hối lộ - 1" /> <figcaption> <p>H&igrave;nh ảnh nhận tiền trong clip.</p> </figcaption> </figure> <p>Trong clip c&oacute; lời thoại &ldquo;Muốn gia hạn th&igrave; cần phải xin sớm đi, v&igrave; anh Quyền c&ograve;n c&oacute; mấy th&aacute;ng nữa th&ocirc;i. Anh&nbsp;Quyền ấy xử l&yacute; rất nhanh. Anh Quyền anh ấy ph&ecirc; duyệt cho, rồi m&igrave;nh l&agrave;m thủ tục xin gia hạn lu&ocirc;n&rdquo;.</p> <p>Ng&agrave;y 10/6, trao đổi với PV <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, &ocirc;ng Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị x&atilde; Nghi Sơn <em>(từ 1/6/2020, huyện Tĩnh Gia đổi t&ecirc;n th&agrave;nh thị x&atilde; Nghi Sơn)</em> cho biết : &quot;Sau khi nhận được th&ocirc;ng tin, t&ocirc;i đ&atilde; giao cho c&ocirc;ng an thị x&atilde; b&aacute;o c&aacute;o với c&ocirc;ng an tỉnh điều tra, l&agrave;m r&otilde;. Hiện chưa c&oacute; kết quả. Sau khi c&oacute; kết quả kiểm tra, thị x&atilde; sẽ th&ocirc;ng tin cụ thể&rdquo;.</p> <p>Được biết, hiện &ocirc;ng T. vẫn đang c&ocirc;ng t&aacute;c b&igrave;nh thường.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top