Chiếu điều hòa nhưng phải bật điều hòa mới có tác dụng

Nắng nóng gay gắt, nhiều người tiêu dùng nhầm lẫn, đổ xô mua chiếu điều hòa vì quảng cáo có công dụng làm "mát như điều hòa".

<div> <p>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh nắng n&oacute;ng k&eacute;o d&agrave;i, anh H&ograve;a (Cầu Giấy, H&agrave; Nội) đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng t&igrave;m mua c&aacute;c loại chiếu điều h&ograve;a đang x&ocirc;n xao tr&ecirc;n khắp c&aacute;c diễn đ&agrave;n b&aacute;n h&agrave;ng online. <span>&ldquo;T&ocirc;i nghe n&oacute;i người ta đang b&aacute;n c&aacute;c loại chiếu điều h&ograve;a c&oacute; chất liệu dệt từ sợi gỗ sồi tự l&agrave;m m&aacute;t, t&iacute;nh mua 1 chiếc về nằm thử xem sao&rdquo;, anh H&ograve;a n&oacute;i.</span></p> <p>Tr&ecirc;n thị trường hiện nay c&oacute; b&aacute;n c&aacute;c loại chiếu với đầy đủ mẫu m&atilde;, m&agrave;u sắc. Chất lượng của chiếu được chia theo gi&aacute; cả, với mức gi&aacute; giao động từ 400.000 đến 1.000.000 đồng/chiếc.</p> <p>Với gi&aacute; b&aacute;n kh&aacute; hợp t&uacute;i tiền, lại đang trong cao điểm m&ugrave;a nắng n&oacute;ng, chiếu điều h&ograve;a được coi l&agrave; &quot;ng&ocirc;i sao&quot; đối với c&aacute;c cửa h&agrave;ng. Trung b&igrave;nh mỗi ng&agrave;y sạp h&agrave;ng của chị Luận ở chợ Đồng Xu&acirc;n b&aacute;n được được gần 70 chiếc, những ng&agrave;y n&oacute;ng hơn số lượng b&aacute;n ra c&ograve;n c&oacute; thể l&ecirc;n đến hơn 150 chiếc.</p> <h3>Kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn gốc</h3> <p>Chị Luận cho biết: &quot;Hầu hết chiếu b&aacute;n chạy nhất ở cửa h&agrave;ng l&agrave; của Trung Quốc, vừa c&oacute; mẫu m&atilde; đẹp, lại hợp t&uacute;i tiền. C&aacute;c loại chiếu Nhật Bản, Th&aacute;i Lan th&igrave; chất lượng dệt tốt hơn nhưng đắt n&ecirc;n cũng chẳng mấy ai mua&quot;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chieu dieu hoa, mua nang nong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/znews-photo-zadn-vn_95074331_2792860627506652_9179213510989578240_n_1.jpg" title="Chiếu điều hòa, mùa nắng nóng ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chiếu điều h&ograve;a với c&aacute;c loại mẫu m&atilde; v&agrave; gi&aacute; b&aacute;n kh&aacute;c nhau. <em>Ảnh: Th&ugrave;y V&acirc;n</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Hầu hết loại chiếu điều h&ograve;a đang được b&aacute;n kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh thức n&agrave;o. Chị Luận thừa nhận số chiếu được b&aacute;n trong cửa h&agrave;ng l&agrave; chiếu được chị nhập tự do qua c&aacute;c mối quen b&ecirc;n Trung Quốc, Th&aacute;i Lan.</p> <p><span>C&aacute;c loại chiếu điều h&ograve;a đang được rao b&aacute;n đều c&oacute; đặc điểm chung với 2 lớp ch&iacute;nh. Lớp tr&ecirc;n c&ugrave;ng l&agrave; mặt vải được dệt từ c&aacute;c sợi cotton, lụa, mang lại cảm gi&aacute;c &ecirc;m &aacute;i như ga giường. </span></p> <p><span>Lớp thứ 2 được được dệt từ c&aacute;c chất liệu kh&aacute;c nhau như sợi m&acirc;y, gỗ sồi với nhiều lỗ kh&iacute; t&ugrave;y v&agrave;o gi&aacute; th&agrave;nh. Một số loại đặc biệt c&ograve;n c&oacute; lớp thứ 3 cấu tạo từ c&aacute;c loại m&uacute;t gi&uacute;p chiếu kh&ocirc;ng bị x&ocirc; lệch khi nằm.</span></p> <h3>Cần m&aacute;y điều h&ograve;a để ph&aacute;t huy t&aacute;c dụng</h3> <p>Theo một cơ sở kinh doanh chiếu điều h&ograve;a tr&ecirc;n đường Y&ecirc;n L&atilde;ng (Đống Đa), c&aacute;c loại chiếu n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng tạo ra cảm gi&aacute;c m&aacute;t mẻ, tho&aacute;ng kh&iacute; như điều h&ograve;a. Tuy nhi&ecirc;n, để ph&aacute;t huy được khả năng n&agrave;y, chiếu phải được sử dụng trong điều kiện c&oacute; m&aacute;y điều h&ograve;a.</p> <p>&ldquo;Nếu d&ugrave;ng chiếu kh&ocirc;ng c&oacute; điều h&ograve;a mở k&egrave;m th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng. V&igrave; lớp tr&ecirc;n của chiếu được dệt từ sợi trần b&ocirc;ng, rất dễ g&acirc;y n&oacute;ng bức, kh&oacute; chịu&rdquo;, chị Phương - chủ cửa h&agrave;ng n&oacute;i.</p> <p>Bởi t&ecirc;n gọi &quot;chiếu điều h&ograve;a&quot;, nhiều người ti&ecirc;u d&ugrave;ng thường bị đ&aacute;nh lừa về c&ocirc;ng dụng của n&oacute;. Chị Hồng (Th&aacute;i Thịnh, H&agrave; Nội) với mong muốn giảm bớt chi ph&iacute; so với mua một chiếc điều h&ograve;a, đ&atilde; sắm cho m&igrave;nh một chiếc chiếu mới: &ldquo;C&oacute; loại chiếu nằm m&aacute;t m&agrave; kh&ocirc;ng phải trả nhiều tiền điện, điều h&ograve;a th&igrave; t&ocirc;i nghĩ n&ecirc;n mua&rdquo;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chieu dieu hoa, mua nang nong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/znews-photo-zadn-vn_chieu_dieu_hoa_6_.jpg" title="Chiếu điều hòa, mùa nắng nóng ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chiếu điều h&ograve;a kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng tự l&agrave;m m&aacute;t. <em>Ảnh: Hồng Xu&acirc;n</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo t&igrave;m hiểu, thực chất chiếu điều h&ograve;a được l&agrave;m từ c&aacute;c sợi m&acirc;y tổng hợp v&agrave; đan với k&iacute;ch thước lớn hơn. Cơ chế kh&ocirc;ng kh&aacute;c g&igrave; so với c&aacute;c loại chiếu c&oacute;i, chiếu tr&uacute;c th&ocirc;ng thường. Đặc biệt, kh&ocirc;ng hề c&oacute; khả năng tự l&agrave;m lạnh như điều h&ograve;a m&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng đang nhầm lẫn.</p> <p>Thậm ch&iacute;, khi sử dụng ở những nh&agrave; chung cư c&oacute; nhiều &aacute;nh nắng, cửa k&iacute;nh, chiếu c&ograve;n hấp thụ nhiệt, g&acirc;y kh&oacute; chịu cho người sử dụng. Sử dụng l&acirc;u ng&agrave;y c&ograve;n dễ gặp c&aacute;c vấn đề về da như mọc mụn, vi&ecirc;m da do lớp vải dệt c&oacute; khả năng tho&aacute;t hơi k&eacute;m.</p> <p>Nhiều người sau khi sử dụng loại chiếu n&agrave;y cũng cho những phản hồi kh&ocirc;ng mấy h&agrave;i l&ograve;ng. &ldquo;Sử dụng kh&ocirc;ng c&oacute; hiệu quả, chiếu điều h&ograve;a nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m m&aacute;t. Gia đ&igrave;nh t&ocirc;i nằm c&ograve;n n&oacute;ng hơn nhiều so với chiếu tr&uacute;c&rdquo;. T&agrave;i khoản T.T.H đ&aacute;nh gi&aacute; tr&ecirc;n trang website b&aacute;n h&agrave;ng của 1 cơ sở kinh doanh chiếu điều h&ograve;a online.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top