Châu Âu lập "danh sách trắng" các nước an toàn để mở cửa biên giới: có khả năng có Trung Quốc, Việt Nam nhưng không có Nga, Mỹ

Mỹ sẽ không nằm trong danh sách được nhập cảnh vì có số ca nhiễm Covid-19 trên 100.000 người trong 14 ngày qua.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>EU đang lập ra hai danh s&aacute;ch chấp nhận nhập cảnh dựa tr&ecirc;n mức độ hiệu quả xử l&yacute; đại dịch của c&aacute;c quốc gia, theo New York Times. Cả hai danh s&aacute;ch được b&aacute;o c&aacute;o đều c&oacute; Trung Quốc v&agrave; c&aacute;c quốc gia đang ph&aacute;t triển kh&aacute;c như Cuba, Việt Nam v&agrave; Uganda, nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; Hoa Kỳ, Nga v&agrave; Brazil.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kể từ giữa th&aacute;ng 3/2020, c&aacute;c hoạt động đi lại kh&ocirc;ng thiết yếu tới EU đ&atilde; bị tạm dừng. Song với việc dịch bệnh dần được kiểm so&aacute;t tốt hơn, c&aacute;c nước EU dự định sẽ b&atilde;i bỏ dần c&aacute;c biện ph&aacute;p hạn chế đi lại từ ng&agrave;y 1/7.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Một số quan chức EU cho biết, danh s&aacute;ch n&oacute;i tr&ecirc;n chưa phải l&agrave; kết quả cuối c&ugrave;ng v&igrave; c&aacute;c đại sứ c&ograve;n cần tham vấn với ch&iacute;nh phủ của m&igrave;nh, theo CNN. Mỹ sẽ kh&ocirc;ng nằm trong danh s&aacute;ch được nhập cảnh v&igrave; c&oacute; số ca nhiễm Covid-19 tr&ecirc;n 100.000 người trong 14 ng&agrave;y qua. T&iacute;nh đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn l&agrave; nước chịu t&aacute;c động mạnh nhất của đại dịch với hơn 121.000 ca tử vong trong số hơn 2,5 triệu ca dương t&iacute;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trước đ&oacute;, Nikkei Asian Review đ&atilde; đưa tin ch&acirc;u &Acirc;u đang k&ecirc;u gọi Việt Nam khởi động lại c&aacute;c chuyến bay quốc tế giữa hai b&ecirc;n khi EVFTA c&oacute; hiệu lực.&nbsp;&quot;C&aacute;c c&ocirc;ng ty EU sẽ quan t&acirc;m đến Việt Nam [như một điểm đến đầu tư] thậm ch&iacute; c&ograve;n nhiều hơn trước v&igrave; EVFTA&quot;, &ocirc;ng Giorgio Aliberti, Đại sứ EU tại Việt Nam n&oacute;i với Nikkei trong một cuộc phỏng vấn tại H&agrave; Nội, ngay sau khi EVFTA được ph&ecirc; duyệt.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&quot;Nếu bạn muốn th&uacute;c đẩy kinh doanh, bạn cần mở đường bi&ecirc;n giới tại một số điểm để cho ph&eacute;p hoạt động kinh doanh quay trở lại&quot;, &ocirc;ng Nicolas Audier, Chủ tịch Ph&ograve;ng Thương mại ch&acirc;u &Acirc;u tại Việt Nam cho hay.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo Reuters, 27 quốc gia th&agrave;nh vi&ecirc;n EU dự kiến sẽ đưa ra c&acirc;u trả lời kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thức v&agrave;o tối 27/6.</span></p> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Nhịp sống kinh tế
back to top