Canary City Thái Nguyên: Dự án chuyển chủ đầu tư, ngân sách lo thất thoát?

(khoahocdoisong.vn) - Dự án được giao cho đơn vị hành chính sự nghiệp đầu tư. Sau khi đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, toàn bộ diện tích đất phát triển nhà ở, đất thương mại dịch vụ sẽ được bán đấu giá thu tiền nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc UBND tỉnh Thái Nguyên chuyển đổi chủ đầu tư dự án sang doanh nghiệp tư nhân đã tiềm ẩn nhiều rủi ro gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Chuyển chủ đầu tư không cần qua đấu giá?

Được biết, ngày 27/6/2011, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 1018/UBND-TH chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 1 phường Cải Đan, TP Sông Công (Dự án). Trung tâm phát triển Quỹ nhà – đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên (Trung tâm Nhà đất Thái Nguyên) được chỉ định là chủ đầu tư của dự án.

Canary City Thái Nguyên: Dự án chuyển chủ đầu tư, ngân sách lo thất thoát? ảnh 1

Canary City Thái Nguyên chuyển chủ đầu tư, ngân sách lo thất thoát?

Ngày 11/5/2012, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án với quy mô 63ha. Ngày 31/12/2012, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đầu tư giai đoạn 1 của Dự án với quy mô 35ha.

Ngày 12/11/2015, UBND TP Sông Công ban hành Quyết định thu hồi đất đối với 37 hộ dân để thực hiện Dự án, và Quyết định số 2577/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án với tổng số tiền là 25,682 tỷ đồng.

Sang năm 2017, Trung tâm Nhà đất Thái Nguyên và Công ty CP Thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu (Công ty Xuất nhập khẩu) có văn bản xin chuyển đổi chủ đầu tư. Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản chỉ đạo số 3035/UBND-TH về việc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án. Trên cơ sở đó, ngày 31/7/2017, Sở KH&ĐT Thái Nguyên có cuộc họp liên ngành đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương chuyển đổi chủ đầu tư Dự án.

Tới ngày 5/9/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 3774/UBND-TH đồng ý chuyển đổi chủ đầu tư từ Trung tâm Nhà đất Thái Nguyên sang Công ty Xuất nhập khẩu.

Ngày 11/06/2018, Trung tâm Nhà đất Thái Nguyên có văn bản số 12/BC-TTPTQNĐ&ĐTXDHTKT, báo cáo công tác chuyển chủ đầu tư dự án. Cùng với đó, Sở KH&ĐT cũng đã có đề nghị tại Tờ trình số 1726/TTr-SKHĐT ngày 17/07/2018.

Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2372/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án giai đoạn I. Theo đó, điều chỉnh chủ đầu tư dự án sang Công ty Xuất nhập khẩu và điều chỉnh nguồn vốn đầu tư thành vốn tự có của chủ đầu tư, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Sau khi chuyển đổi chủ đầu tư, ngày 27/09/2019, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 3091/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 10/08/2018 phê duyệt điều chỉnh dự án giai đoạn I.

Như vậy, chỉ thông qua 2 tờ trình của 2 chủ đầu tư, cùng sự “sốt sắng” của Sở KH&ĐT Thái Nguyên, dự án đã chóng vánh chuyển “chủ” thành công từ đơn vị hành chính sự nghiệp sang công ty tư nhân?

Đầu tư không lo thua lỗ, ngân sách nhà nước lo thất thoát?

Như đã nêu trên, chủ đầu tư dự án là Trung tâm Nhà đất Thái Nguyên, nguồn vốn đầu tư là vốn nhà nước ngoài ngân sách. Theo đó, Trung tâm Nhà đất Thái Nguyên được Nhà nước giao đất để đầu tư hạ tầng kỹ thuật không thông qua đấu giá. Sau khi đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, toàn bộ diện tích đất phát triển nhà ở, đất thương mại dịch vụ sẽ được bán đấu giá thu tiền nộp vào ngân sách.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 10/08/2018 UBND tỉnh Thái Nguyên chuyển đổi chủ đầu tư Dự án từ đơn vị hành chính sự nghiệp sang công ty tư nhân.

Cần nhấn mạnh, trong Quyết định số 2372/QĐ-UBND UBND tỉnh Thái Nguyên dùng một khái niệm khá “mềm mại” đó là điều chỉnh Quyết định 3195/QĐ-UBND chứ không phải quyết định chủ trương mới cũng không hề là chuyển nhượng dự án?

Canary City Thái Nguyên: Dự án chuyển chủ đầu tư, ngân sách lo thất thoát? ảnh 2

Quyết định số 2372/QĐ-UBND UBND tỉnh Thái Nguyên về điều chỉnh Dự án chứ không phải chuyển nhượng hay thu hồi đấu giá .

Về nội dung điều chỉnh cũng khá thú vị, cụ thể: Về nội dung điều chỉnh chủ đầu tư tại điểm C, Khoản 1, Điều 1 Quyết định này nêu thực hiện kế hoạch số 79/KH/TU của Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên liên quan đến nội dung giải thể Trung tâm Nhà đất Thái Nguyên. Đồng thời Công ty Xuất nhập khẩu đã hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm tại Quyết định 3210/QĐ-UBND ngày 19/10/2017.

Hay, tại Khoản 4: Bổ sung nội dung quy định hình thức giao đất nêu: Hình thức giao đất Công ty Xuất nhập khẩu ứng vốn GPMB và chuẩn bị đầu tư dự án. Nhà nước thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện dự án chưa xây dựng hạ tầng.

Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu trúng đấu giá toàn bộ chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc bồi thường, GPMB và chuẩn bị đầu tư sẽ được đối trừ bằng tiền thuê đất, sử dụng đất mà công ty phải nộp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu không trúng đấu giá toàn bộ chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc bồi thường, GPMB và chuẩn bị đầy tư mà công ty đã chi trả sẽ được Nhà nước thực hiện việc hoàn trả bằng nguồn kinh phí đấu giá đất khu vực thực hiện dự án nêu trên.

Như vậy, Công ty Xuất nhập khẩu sẽ chẳng lo thua lỗ khi đầu tư tại Dự án này, dù có trúng đấu giá hay không.

Ở một diễn biến khác, để có cơ sở thẩm định hồ sơ giao đất cho Dự án, ngày 13/03/2020, Sở TN&MT có văn bản số 637/STNMT-QLĐĐ xin ý kiến về việc thay đổi chủ đầu tư Dự án.Thực tế, theo một thông tin từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên, thì đây chính là cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận các dự án dở dang của Trung tâm Nhà đất Thái Nguyên. Như vậy, về nguyên tắc, thì dự án Canary City Thái Nguyên cũng cần được chuyển giao về Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, tiếp tục được triển khai và đấu giá, chứ không phải giao cho doanh nghiệp tư nhân.

Theo đó, Sở TN&MT đề nghị Sở KH&ĐT làm rõ 2 nội dung: Một là: Việc thay đổi chủ đầu tư dự án từ Trung tâm Nhà đất Thái Nguyên (đầu tư bằng vốn nhà nước ngoài ngân sách) sang Công ty Xuất nhập khẩu (đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp) mà không thông qua đấu thầu dự án có phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư;

Hai là: Theo Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, quy định việc giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua thì phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tại Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật số 3195/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ có nội dung đầu tư hạ tầng. Khi chuyển đổi chủ đầu tư thì chủ đầu tư mới cũng chỉ đầu tư hạ tầng kỹ thuật hay được đầu tư cả phần đất phát triển nhà ở, đất thương mại dịch vụ? Trường hợp Công ty được đầu tư cả phần đất phát triển nhà ở, đất thương mại dịch vụ thì nội dung này được thể hiện tại quy định nào? Sở TN&MT Thái Nguyên đề nghị Sở KH&ĐT Thái Nguyên trả lời trước ngày 15/4/2020.

Quyết định 3210/QĐ-UBND tỉnh có lợi như thế nào với chủ đầu tư, những nguy cơ nào có thể gây thất thoát ngân sách nhà nước? Đó chính là nội dung Báo KH&ĐS tiếp tục tìm hiểu và thông tin.

Theo Đời sống
Lâm Đồng: Cần “xem xét thận trọng” khi đề xuất dự án đầu tư căn hộ du lịch. Ảnh minh họa.

Lâm Đồng: Cần “xem xét thận trọng” khi đề xuất dự án đầu tư căn hộ du lịch

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND các huyện và TP Đà Lạt, Bảo Lộc về việc kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, việc bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.
Lâu đài Mặt Trăng mờ ảo trong sương mây, nơi du khách có thể thỏa trí tưởng tượng với những trải nghiệm huyền bí, những cảm xúc từ phấn khích tới mãn nhãn.

Việt Nam đang sở hữu chuỗi các công viên kỷ lục thế giới

Ngay tại Việt Nam, du khách cũng có thể tận hưởng các trải nghiệm vui chơi giải trí đỉnh cao thế giới tại những công viên chủ đề đạt nhiều kỷ lục mà không phải quốc gia nào cũng có. Điều này khẳng định vị thế của một đất nước đang có tăng trưởng ngành du lịch nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới.
back to top