Bộ Tài chính chỉ đạo xác định sát giá bất động sản để đánh thuế

Bộ Tài chính vừa có văn bản chỉ đạo Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.
btc-1-.jpg
Bộ Tài chính chỉ đạo xác định sát giá bất động sản để đánh thuế

Do đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế khẩn trương tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế (hệ số, cơ sở dữ liệu,...).

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của công chức; hàng quý có báo cáo đánh giá kết quả chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; kết quả thanh tra các hồ sơ người nộp thuế khai bổ sung nhưng không thay đổi giá chuyển nhượng.

Các đơn vị tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đã giao dịch và kê khai thuế để làm căn cứ tính thuế theo quy định; tham mưu với UBND ra quyết định bảng giá đất có hệ số điều chỉnh làm căn cứ áp dụng tính thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản.

Ngoài ra, phải rà soát đấu tranh với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; yêu cầu điều chỉnh giá kê khai tính thuế sát với giá thị trường chi tiết đến từng con đường, tuyến phố trong dự án.

Trường hợp cố tình vi phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm. Về lâu dài, ngành thuế sẽ tiếp tục tham mưu sửa đổi các chính sách pháp luật, hoàn thiện cơ sở pháp lý để quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã có các văn bản chỉ đạo Tổng cục Thuế, các Cục Thuế địa phương thực hiện các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, có một số phản ánh ở một số nơi, có một số cán bộ Thuế gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Đời sống
back to top