Bổ nhiệm Lãnh đạo Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Cục trưởng Cục Quản lý Dược

Sáng 28/3, Bộ Y tế đã bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và bổ nhiệm lại Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, lãnh đạo các Cục/Vụ/Viện/Văn phòng và các đơn vị trong thành phần giao ban Bộ Y tế.

Theo đó, tại Quyết định số 107- QĐ/BCSĐ ngày 28/3, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế kiêm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 Bổ nhiệm Lãnh đạo Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Cục trưởng Cục Quản lý Dược ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Hà Anh Đức

Tại Quyết định số 106- QĐ/BCSĐ ngày 28/3, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Lại Vũ Kim - chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Thư ký Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng kiêm Thư ký Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 Bổ nhiệm Lãnh đạo Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Cục trưởng Cục Quản lý Dược ảnh 2Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lại Vũ Kim

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đối với ông Vũ Tuấn Cường. Theo Quyết định số 1266/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/4/2023.

 Bổ nhiệm Lãnh đạo Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Cục trưởng Cục Quản lý Dược ảnh 3Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đối với đồng chí Vũ Tuấn Cường.

Được biết, trong 3 người vừa được bổ nhiệm chức vụ có ông Hà Anh Đức đã trải qua nhiều vị trí công tác ở Bộ Y tế: Thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế; Phó Chánh Văn phòng Bộ; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ.

Theo Đời sống
back to top