Bộ GTVT đề xuất kiểm toán gói thầu xây lắp cao tốc Bắc Nam

Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình các đoạn tuyến trên gói thầu xây lắp của các Dự án thành phần thuộc Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Kiểm toán Nhà nước về việc phối hợp thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp của các Dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Bộ GTVT đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị kiểm toán chuyên ngành (khu vực) thực hiện kiểm toán hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình các đoạn tuyến trên gói thầu xây lắp của các Dự án thành phần trước khi thực hiện công tác chỉ định thầu các gói thầu xây lắp đảm bảo tiến độ khởi công các Dự án trước ngày 31/12 và triển khai thi công đồng loạt trước ngày 31/3/2023.

Bộ GTVT đề xuất kiểm toán các gói thầu xây lắp cao tốc Bắc Nam.

Bộ GTVT đề xuất kiểm toán các gói thầu xây lắp cao tốc Bắc Nam.

Lý do khiến Bộ GTVT mời Kiểm toán Nhà nước vào cuộc sớm là bộ này muốn công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán các gói thầu xây lắp thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Điều này cũng tránh gây thất thoát lãng phí, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình trước khi thực hiện chỉ định thầu các gói thầu xây lắp theo Nghị quyết số 119/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2022 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01 của Quốc Hội.

Theo kế hoạch, Bộ GTVT sẽ gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng của các gói thầu xây lắp thuộc 12 dự án thành phần Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tới Kiểm toán Nhà nước từ khoảng 20/10 đến 7/11/2022.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2022, Bộ GTVT đã có văn bản đề xuất về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ GTVT kiến nghị phân chia gói thầu các gói thầu xây lắp tại Dự án với phạm vi khoảng 20 - 40km/1 gói thầu và có giá trị dự kiến khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng. Số lượng nhà thầu trong 1 liên danh khoảng 1 nhà thầu trên 1 gói thầu.

Như vậy, 12 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 với chiều dài khoảng 729 km, dự kiến được chia khoảng 30 gói thầu. Số lượng nhà thầu trong 1 liên danh khoảng 1 nhà thầu trên 1 gói thầu.

Theo Đời sống
Mắc bệnh bạch hầu nguy cơ tử vong cao

Mắc bệnh bạch hầu nguy cơ tử vong cao

Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có tính chất gây dịch, gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh có nhiều biến chứng, ngay cả khi được điều trị, tỷ lệ tử vong cũng lên tới 5-10%, người chưa tiêm chủng 10-20%.
back to top