Biến sân thượng chung cư thành nhà hàng, phòng gym

Chủ đầu tư chung cư Kim Tâm Hải ở quận 12 (TPHCM) ngang nhiên xây dựng trái phép 385m2 ở khu vực sân thượng để sử dụng làm nhà hàng và phòng tập gym. Cơ quan thanh tra đã quyết định xử phạt chủ đầu tư 45 triệu đồng và buộc tháo dỡ toàn bộ diện tích vi phạm.

<div> <p>Thanh tra Sở X&acirc;y dựng TPHCM vừa ban h&agrave;nh quyết định số 335/QĐ xử phạt C&ocirc;ng ty CP Kim T&acirc;m Hải h&agrave;nh vi x&acirc;y dựng tr&aacute;i ph&eacute;p ở dự &aacute;n chung cư Kim T&acirc;m Hải.</p> <p>Qua kiểm tra, Thanh tra Sở X&acirc;y dựng TPHCM ph&aacute;t hiện C&ocirc;ng ty CP Kim T&acirc;m Hải đ&atilde; x&acirc;y dựng tr&aacute;i ph&eacute;p 385m2 ở khu vực s&acirc;n thượng của dự &aacute;n chung cư Kim T&acirc;m Hải ở quận 12, TPHCM. Hiện tại, phần diện t&iacute;ch x&acirc;y tr&aacute;i ph&eacute;p n&agrave;y được C&ocirc;ng ty CP Kim T&acirc;m Hải sử dụng l&agrave;m nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; ph&ograve;ng tập gym.</p> <div> <div><img alt="Biến sân thượng chung cư thành nhà hàng, phòng gym - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/23/image-tienphong-vn_kim_gsrx.jpg" /><span>Cư d&acirc;n chung cư Kim T&acirc;m Hải căng băng r&ocirc;n đ&ograve;i chủ đầu tư b&agrave;n giao sổ hồng v&agrave; quỹ bảo tr&igrave;.</span></div> </div> <p>Với h&agrave;nh vi phạm tr&ecirc;n, Thanh tra Sở X&acirc;y dựng TPHCM quyết định xử phạt &ocirc;ng Nguyễn Mạnh Hải l&agrave; người đại diện ph&aacute;p luật ki&ecirc;m tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Kim T&acirc;m Hải 45 triệu đồng v&agrave; buộc th&aacute;o dỡ to&agrave;n bộ diện t&iacute;ch vi phạm. Thời gian thực hiện khắc phục hậu quả l&agrave; 10 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y nhận được quyết định xử phạt.</p> <p>&ldquo;Trường hợp tổ chức vi phạm kh&ocirc;ng tự gi&aacute;c chấp h&agrave;nh phải bị cưỡng chế thi h&agrave;nh. Mọi chi ph&iacute; tổ chức thi h&agrave;nh biện ph&aacute;p khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm chi trả&rdquo;, quyết định xử phạt n&ecirc;u.</p> <p>Được biết, dự &aacute;n chung cư&nbsp;Kim T&acirc;m Hải cao 16 tầng với 168 căn hộ được b&agrave;n giao nh&agrave; v&agrave;o năm 2013. Nhiều cư d&acirc;n ở đ&acirc;y phản &aacute;nh, đến ng&agrave;y 25/7/2017, Ban quản trị chung cư Kim T&acirc;m Hải mới được h&igrave;nh th&agrave;nh. Tuy đ&atilde; giao nh&agrave; v&agrave;o năm 2013 nhưng đến nay, căn hộ ở đ&acirc;y vẫn chưa ra sổ hồng. Cư d&acirc;n chung cư n&agrave;y cũng &ldquo;tố&rdquo; C&ocirc;ng ty Kim T&acirc;m Hải đang &ldquo;om&rdquo; ph&iacute; bảo tr&igrave; chung cư hơn 3,5 tỷ đồng.</p> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
Tisco lao đao vì thua lỗ, dự án nghìn tỷ dang dở

Tisco lao đao vì thua lỗ, dự án nghìn tỷ dang dở

DA Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 quy mô hơn 8.100 tỷ đồng chậm tiến độ từ tháng 5/2011. Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng giá trị đầu tư của dự án là hơn 6.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng tài sản của Tisco.
back to top