Bị cáo nhảy lầu tự tử sau khi tuyên án: Tòa, viện cấp cao rút hồ sơ lên xem xét

Các cơ quan tố tụng cấp cao đã rút hồ sơ vụ ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước sau khi bị kết án 3 năm tù giam lên xem xét

<div> <div> <p>Chiều 1-6, một nguồn tin của B&aacute;o <i>Người Lao Động </i>x&aacute;c nhận l&atilde;nh đạo TAND Tối cao đ&atilde; y&ecirc;u cầu VKSND tỉnh B&igrave;nh Phước b&aacute;o c&aacute;o to&agrave;n bộ vụ việc li&ecirc;n quan đến việc &ocirc;ng Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ TP Đồng Xo&agrave;i) nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh B&igrave;nh Phước sau khi bị tuy&ecirc;n &aacute;n.</p> <p>&quot;Sau khi &ocirc;ng Lương Hữu Phước nhảy lầu tử vong tại TAND tỉnh B&igrave;nh Phước v&agrave; dư luận đặc biệt quan t&acirc;m đến vụ &aacute;n n&agrave;y, l&atilde;nh đạo TAND Tối cao đ&atilde; y&ecirc;u cầu VKSND tỉnh B&igrave;nh Phước b&aacute;o c&aacute;o to&agrave;n bộ vụ &aacute;n để xem x&eacute;t to&agrave;n diện, kh&aacute;ch quan vụ việc&quot; - l&atilde;nh đạo TAND Tối cao cho biết.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n n&agrave;y, VKSND Cấp cao tại TP HCM cũng đ&atilde; r&uacute;t hồ sơ l&ecirc;n xem x&eacute;t, kể cả những đơn k&ecirc;u oan của &ocirc;ng Lương Hữu Phước v&agrave; đơn k&ecirc;u oan của người vợ sau khi chồng qua đời. Theo l&atilde;nh đạo VKSND Cấp cao tại TP HCM, nếu thấy bản &aacute;n ph&uacute;c thẩm lần 2 của TAND tỉnh B&igrave;nh Phước c&oacute; vấn đề th&igrave; cơ quan n&agrave;y sẽ kh&aacute;ng nghị gi&aacute;m đốc thẩm bản &aacute;n để xem x&eacute;t theo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, quy định của ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh.</p> <div> <div><img alt="Bị cáo nhảy lầu tự tử sau khi tuyên án: Tòa, viện cấp cao rút hồ sơ lên xem xét - Ảnh 1." data-original="https://nld.mediacdn.vn/2020/5/29/cong-an-tinh-binh-phuoc-va-cac-luc-luong-nghiep-vu-dang-kham-nghiem-hien-truong-vu-an-mang-1590762953022381388157.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/nld-mediacdn-vn_cong-an-tinh-binh-phuoc-va-cac-luc-luong-nghiep-vu-dang-kham-nghiem-hien-truong-vu-an-mang-1590762953022381388157.jpeg" title="Bị cáo nhảy lầu tự tử sau khi tuyên án: Tòa, viện cấp cao rút hồ sơ lên xem xét - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">C&ocirc;ng an tỉnh B&igrave;nh Phước đang kh&aacute;m nghiệm hiện trường vụ &ocirc;ng Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử</p> </div> </div> <p>Trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o <i>Người Lao Động,</i> luật sư Vũ Phi Long (nguy&ecirc;n Ph&oacute; Ch&aacute;nh t&ograve;a H&igrave;nh sự TAND TP HCM) ph&acirc;n t&iacute;ch: &quot;Về thủ tục cấp ph&uacute;c thẩm xử lại th&igrave; cần phải xem x&eacute;t những vấn đề trước đ&acirc;y ch&iacute;nh t&ograve;a &aacute;n ph&uacute;c thẩm đ&atilde; đưa ra để hủy &aacute;n, xem họ đ&atilde; điều tra đầy đủ chưa? Hủy &aacute;n điều tra lại th&igrave; tại sao cấp ph&uacute;c thẩm trước hủy &aacute;n, c&ograve;n cấp ph&uacute;c thẩm lần sau lại chấp nhận, tuy&ecirc;n bị c&aacute;o 3 năm t&ugrave;? Như vậy, trong một cấp t&ograve;a &aacute;n lại c&oacute; sự m&acirc;u thuẫn với nhau - cấp ph&uacute;c thẩm lần trước cho rằng cần phải điều tra lại v&igrave; c&ograve;n nhiều điều chưa r&otilde; r&agrave;ng n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể kết tội; c&ograve;n lần sau liệu c&oacute; điều tra g&igrave; th&ecirc;m, c&oacute; t&igrave;nh tiết n&agrave;o mới hay kh&ocirc;ng m&agrave; lại xử như sơ thẩm?&quot;.</p> <p>Theo &ocirc;ng Vũ Phi Long, &quot;đứng về g&oacute;c độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n th&igrave; c&aacute;c cơ quan tố tụng cấp cao cần phải xem x&eacute;t lại cả hai bản &aacute;n sơ thẩm v&agrave; ph&uacute;c thẩm, liệu c&oacute; ph&ugrave; hợp với những thu thập v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; t&agrave;i liệu hay kh&ocirc;ng? Ch&iacute;nh cấp ph&uacute;c thẩm c&oacute; sự m&acirc;u thuẫn, m&acirc;u thuẫn về đ&aacute;nh gi&aacute; chứng cứ&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Vũ Phi Long cho rằng việc r&uacute;t hồ sơ l&ecirc;n để xem x&eacute;t to&agrave;n bộ vụ &aacute;n l&agrave; cần thiết v&igrave; c&oacute; những l&yacute; do c&oacute; dấu hiệu oan sai, c&oacute; thể lọt người, s&oacute;t tội. Trong trường hợp n&agrave;y, cấp cao c&oacute; thể ra kh&aacute;ng nghị để y&ecirc;u cầu xử lại, mặc d&ugrave; &ocirc;ng Lương Hữu Phước đ&atilde; qua đời nhưng vẫn c&oacute; thể tiến h&agrave;nh xử lại để đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng mức. Nếu &ocirc;ng Phước c&oacute; lỗi th&igrave; t&ograve;a hoặc viện c&oacute; thể đ&igrave;nh chỉ điều tra.</p> <p>Nếu &ocirc;ng Phước c&oacute; tội v&agrave; &ocirc;ng đ&atilde; qua đời th&igrave; c&aacute;c cơ quan tố tụng phải đ&igrave;nh chỉ điều tra, coi như &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&oacute; tội v&igrave; chưa c&oacute; bản &aacute;n của t&ograve;a, mặc nhi&ecirc;n chưa c&oacute; &aacute;n t&iacute;ch. Nếu trường hợp kể cả &ocirc;ng Phước c&oacute; tội th&igrave; &ocirc;ng vẫn kh&ocirc;ng bị xử nữa, điều đ&oacute; cũng một phần an ủi hương hồn người đ&atilde; khuất.</p> <p>Trong trường hợp thứ hai, nếu đưa được &ocirc;ng L&acirc;m Tươi (người chạy xe m&aacute;y va chạm với &ocirc;ng Phước) ra điều tra th&igrave; qu&aacute; tốt, tr&aacute;nh lọt người lọt tội v&agrave; dư luận sẽ ổn hơn bởi c&aacute;c cơ quan chức năng đ&atilde; l&agrave;m hết tr&aacute;ch nhiệm. Nếu điều tra lại m&agrave; &ocirc;ng Phước bị oan th&igrave; c&aacute;c cơ quan tố tụng phải ra quyết định minh oan d&ugrave; &ocirc;ng đ&atilde; mất.</p> <p>&quot;Như vậy, kể cả &ocirc;ng Phước c&oacute; tội hay kh&ocirc;ng c&oacute; tội th&igrave; &ocirc;ng cũng kh&ocirc;ng bị x&eacute;t xử, kh&ocirc;ng bị kết &aacute;n v&igrave; t&ograve;a &aacute;n kh&ocirc;ng thể đem một người đ&atilde; chết ra để x&eacute;t xử&quot; - &ocirc;ng Vũ Phi Long l&yacute; giải.</p> <div> <div> <p>Như <i>Người Lao Động</i> đ&atilde; th&ocirc;ng tin, ng&agrave;y 26-5, TAND tỉnh B&igrave;nh Phước x&eacute;t xử ph&uacute;c thẩm lần 2, tuy&ecirc;n phạt &ocirc;ng Lương Hữu Phước mức &aacute;n 3 năm t&ugrave; giam về tội &quot;Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao th&ocirc;ng đường bộ&quot;.</p> <p>Theo &aacute;n sơ thẩm, khoảng 11 giờ ng&agrave;y 15-1-2017, sau khi uống rượu ở nh&agrave; &ocirc;ng Phạm Văn Tuấn (khu phố Phước An, phường T&acirc;n Xu&acirc;n, TP Đồng Xo&agrave;i), &ocirc;ng Lương Hữu Phước đi về nh&agrave;. Đến khoảng 13 giờ c&ugrave;ng ng&agrave;y, &ocirc;ng Trần Hữu Qu&yacute; gọi điện thoại cho &ocirc;ng Phước k&ecirc;u quay lại nh&agrave; &ocirc;ng Tuấn để đổi d&eacute;p - do trước đ&oacute; mang nhầm.</p> <p>Khi &ocirc;ng Phước điều khiển xe m&aacute;y quay lại nh&agrave; &ocirc;ng Tuấn th&igrave; &ocirc;ng Qu&yacute; rủ đi h&aacute;t karaoke. Thấy &ocirc;ng Qu&yacute; kh&ocirc;ng đội mũ bảo hiểm, &ocirc;ng Phước chở &ocirc;ng n&agrave;y về nh&agrave; để lấy mũ. Khi đến gần nh&agrave; &ocirc;ng Qu&yacute; (khu phố Suối Đ&aacute;, phường T&acirc;n Xu&acirc;n), &ocirc;ng Phước dừng xe b&ecirc;n lề phải theo chiều đi của m&igrave;nh để &ocirc;ng Qu&yacute; v&agrave;o nh&agrave; lấy mũ bảo hiểm. Song, &ocirc;ng Qu&yacute; kh&ocirc;ng chịu xuống n&ecirc;n &ocirc;ng Phước điều khiển xe (kh&ocirc;ng bật t&iacute;n hiệu đ&egrave;n xi nhan) rẽ tr&aacute;i đi qua đường.</p> <p>Khi xe 2 người tới phần đường d&agrave;nh cho xe đi ngược chiều (hướng ng&atilde; ba Trạm điện đi ng&atilde; tư S&oacute;c Mi&ecirc;n) th&igrave; bị một xe m&aacute;y do &ocirc;ng L&acirc;m Tươi điều khiển chở một người lưu th&ocirc;ng b&ecirc;n phải theo hướng ng&atilde; ba Trạm điện - ng&atilde; tư S&oacute;c Mi&ecirc;n t&ocirc;ng phải. &Ocirc;ng Lương Hữu Phước v&agrave; &ocirc;ng Trần Hữu Qu&yacute; bị thương, được đưa v&agrave;o bệnh viện. Đến ng&agrave;y 17-1-2017 th&igrave; &ocirc;ng Qu&yacute; tử vong.</p> <div>Kết luận gi&aacute;m định của Ph&ograve;ng Kỹ thuật h&igrave;nh sự - C&ocirc;ng an tỉnh B&igrave;nh Phước n&ecirc;u: &Ocirc;ng Trần Hữu Qu&yacute; bị ngoại lực t&aacute;c động g&acirc;y chấn thương vỡ xương sọ, dập n&atilde;o xuất huyết dẫn đến tử vong.</div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top