Bầu Đức đã tiêu xong gần 100 triệu USD của Thaco

Hơn một nửa số tiền được dùng để trồng cây ăn trái, chủ yếu là chuối. Phần còn lại được dùng để tái cơ cấu tài chính.

<div> <p>C&ocirc;ng ty cổ phần N&ocirc;ng nghiệp Quốc tế Ho&agrave;ng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vừa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt ch&agrave;o b&aacute;n tr&aacute;i phiếu chuyển đổi năm 2018.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; số tr&aacute;i phiếu được HAGL Agrico b&aacute;n cho Thaco hồi th&aacute;ng 8/2018, thu về 2.217 tỷ đồng. Theo kế hoạch, HAGL Agrico d&ugrave;ng 1.080 tỷ đồng để t&aacute;i cơ cấu t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; 1.137 tỷ đồng đầu tư trồng mới v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y ăn tr&aacute;i. Trong đ&oacute;, đầu tư v&agrave;o 4.000ha chuối 780 tỷ đồng v&agrave; đầu tư v&agrave;o 2.000ha ớt 357 tỷ đồng.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, thực tế HAGL Agrico r&oacute;t tới 1.028 tỷ đồng để đầu tư 5.275ha chuối, trong khi chỉ chi 109 tỷ đồng v&agrave;o 610ha ớt.</p> <p>L&yacute; giải điều n&agrave;y, HAGL Agrico cho biết, do sức ti&ecirc;u thụ chuối của thị trường xuất khẩu m&agrave; cụ thể l&agrave; c&aacute;c đơn đặt h&agrave;ng chuối li&ecirc;n tục tăng cao, k&egrave;m theo điều kiện trồng c&acirc;y chuối thuận lợi hơn so với c&acirc;y ớt, n&ecirc;n congo ty đ&atilde; tăng diện t&iacute;ch trồng chuối v&agrave; giảm diện t&iacute;ch trồng ớt để mang lại hiệu quả cao hơn.</p> <p>Việc tăng đầu tư v&agrave;o chuối, giảm đầu tư v&agrave;o ớt diễn ra khi việc ti&ecirc;u thụ ớt kh&oacute; khăn trong khi quả chuối được bầu Đức đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; định hướng chiến lược l&acirc;u d&agrave;i.</p> <p>Tại Đại hội cổ đ&ocirc;ng năm ngo&aacute;i, Bầu Đức từng cho biết, diện t&iacute;ch trồng chuối c&oacute; thể mở rộng l&ecirc;n 10.000 ha. Ri&ecirc;ng chuối dự kiến chiếm khoảng 28% doanh thu HAGL năm 2018, l&agrave; loại tr&aacute;i c&acirc;y đem về doanh thu lớn nhất.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Tri thức trẻ
Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Với chất lượng không khí đang ngày càng ô nhiễm như hiện nay, việc dùng khẩu trang để lọc bụi mịn trở nên cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, không phải loại khẩu trang nào cũng có chất lượng tốt, đạt hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe.
back to top