Bầu cử Mỹ: Ông Trump tăng tốc ở các bang chiến địa

Tổng thống Donald Trump gấp rút có mặt tại các bang chiến địa quan trọng để giành thêm cử tri. Trong khi đó, ứng viên Joe Biden vẫn tiếp tục phong thái chậm rãi chờ đến ngày có kết quả.

<div> <p>T&iacute;nh đến h&ocirc;m 25-10 (giờ Việt Nam) l&agrave; c&ograve;n chưa đầy 10 ng&agrave;y nữa cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ ch&iacute;nh thức diễn ra. Thời gian <span>gấp r&uacute;t</span> cũng đồng nghĩa với việc đương kim Tổng thống Donald Trump v&agrave; ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden phải đẩy nhanh c&aacute;c hoạt động vận động tranh cử khiến cạnh tranh hai b&ecirc;n nổ ra quyết liệt ở nhiều bang, đặc biệt l&agrave; những bang chiến địa kh&ocirc;ng c&oacute; truyền thống bỏ phiếu cho một đảng cụ thể n&agrave;o.</p> <p><b>&Ocirc;ng Trump</b><b> </b><b>đ</b><b>i t&igrave;m</b><b> </b><b>qu&aacute;</b><b> </b><b>kh</b><b>ứ</b></p> <p>Theo tờ <i>The New York Times</i>, đội ngũ tranh cử của &ocirc;ng Trump dường như đ&atilde; quyết định v&agrave;o thời điểm n&agrave;y chỉ n&ecirc;n tập trung vận động c&aacute;c bang từng bầu cho nh&agrave; l&atilde;nh đạo n&agrave;y trong cuộc bầu cử năm 2016 nhằm đảm bảo cử tri ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng đổi &yacute;. Chiến lược n&agrave;y thể hiện r&otilde; th&ocirc;ng qua chuỗi chuyến thăm li&ecirc;n tiếp ba bang North Carolina, Wisconsin v&agrave; Ohio chỉ trong ng&agrave;y 24-10.</p> <p>Tại bang Wisconsin, dịch COVID-19 bất ngờ b&ugrave;ng ph&aacute;t dữ dội trở lại với hơn 4.000 ca nhiễm, 28 trường hợp tử vong mới được ghi nhận c&ugrave;ng ng&agrave;y. Tổng số bệnh nh&acirc;n v&agrave; số người thiệt mạng v&igrave; đại dịch ở Wisconsin đến nay đ&atilde; lần lượt chạm mốc 195.000 người v&agrave; 1.800 người. D&ugrave; vậy, Tổng thống Donald Trump khi đến bang n&agrave;y lại trấn an rằng số liệu n&oacute;i tr&ecirc;n đ&atilde; t&iacute;nh cả những người tử vong v&igrave; c&aacute;c chứng bệnh kh&aacute;c trong l&uacute;c nhiễm COVID-19 - một luận điểm được &ocirc;ng sử dụng rất nhiều lần thời gian qua mỗi khi bị hỏi về t&igrave;nh h&igrave;nh dịch ở Mỹ.</p> <p>&ldquo;Nếu ch&uacute;ng ta cắt giảm số lượt x&eacute;t nghiệm xuống ph&acirc;n nửa th&igrave; ch&uacute;ng ta cũng sẽ giảm được ph&acirc;n nửa số ca nhiễm. Cứ l&agrave;m vậy cho đến khi số ca nhiễm kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&aacute; nghi&ecirc;m trọng&rdquo; - &ocirc;ng Trump n&oacute;i th&ecirc;m. Hồi th&aacute;ng 3, chủ nh&acirc;n Nh&agrave; Trắng từng khẳng định sở dĩ Mỹ c&oacute; số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất l&agrave; do kh&ocirc;ng nước n&agrave;o tiến h&agrave;nh x&eacute;t nghiệm quy m&ocirc; lớn như Mỹ.</p> <p>Cuối c&ugrave;ng, &ocirc;ng Trump cho rằng t&igrave;nh h&igrave;nh ở Wisconsin l&agrave; dấu hiệu dịch đ&atilde; chạm đỉnh. Do vậy, người d&acirc;n kh&ocirc;ng cần qu&aacute; lo ngại m&agrave; n&ecirc;n tập trung g&acirc;y dựng lại nền kinh tế &ldquo;vĩ đại hơn bao giờ hết&rdquo;.</p> <p>Sang đến bang Ohio, Tổng thống Donald Trump đổi hướng đ&aacute;nh mạnh v&agrave;o chiến thắng &aacute;p đảo của &ocirc;ng ở bang n&agrave;y v&agrave;o năm 2016 khi gi&agrave;nh được 51,3% phiếu thuận - hơn b&agrave; Hillary Clinton đến 8%. <i>The New York Times </i>nhận định việc &ocirc;ng Trump phải quay lại Ohio để nhắc lại qu&aacute; khứ chứng tỏ cử tri ở đ&acirc;y nhiều khả năng sẽ đổi phe v&agrave;o năm nay. Khảo s&aacute;t của đ&agrave;i <i>Fox News</i> hồi th&aacute;ng 9-2016 cho thấy tỉ lệ ủng hộ d&agrave;nh cho &ocirc;ng Trump vượt mặt b&agrave; Clinton gần 20%. Tuy nhi&ecirc;n, đến th&aacute;ng 9 năm nay th&igrave; t&igrave;nh thế đảo ngược, &ocirc;ng Trump bị &ocirc;ng Biden dẫn trước khoảng 10%.</p> <p class="item-photo"><img alt="Bầu cử Mỹ: Ông Trump tăng tốc ở các bang chiến địa - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/26/image-plo-vn_16-trump-biden_fzel.jpg" /><br /> <em class="image_caption">Tổng thống Donald Trump (tr&aacute;i) tăng th&ecirc;m nỗ lực thu phục cử tri v&agrave;o ph&uacute;t ch&oacute;t trong khi ứng vi&ecirc;n Joe Biden (phải) tiếp tục tự tin v&agrave;o c&aacute;c lợi thế hiện c&oacute;. Ảnh minh họa: AP</em></p> <p>Ngo&agrave;i nhắc lại qu&aacute; khứ, &ocirc;ng Trump c&ograve;n nhắc lại những diễn biến xung quanh nghi &aacute;n <span>ứng vi&ecirc;n Joe Biden</span> c&ugrave;ng con trai Hunter Biden c&oacute; quan hệ l&agrave;m ăn bất ch&iacute;nh ở Ukraine v&agrave; Trung Quốc dựa tr&ecirc;n nội dung những email vừa được tờ <i>The New York Post</i> c&ocirc;ng bố tuần trước.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i nghĩ việc lựa chọn giữa t&ocirc;i v&agrave; một người bất minh như &ocirc;ng Biden l&agrave; một quyết định qu&aacute; r&otilde; r&agrave;ng. T&ocirc;i c&oacute; thể gi&uacute;p c&aacute;c bạn ph&aacute;t triển kinh tế trong khi &ocirc;ng ta ngo&agrave;i những tr&ograve; ch&iacute;nh trị ra th&igrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m được g&igrave; cả&rdquo; - &ocirc;ng Trump tuy&ecirc;n bố.</p> <p>Điểm dừng ch&acirc;n cuối c&ugrave;ng của tổng thống Mỹ trong ng&agrave;y 24-10 l&agrave; bang North Carolina. Về cơ bản, &ocirc;ng cũng tiếp tục k&ecirc;u gọi người d&acirc;n n&ecirc;n tin tưởng v&agrave;o khả năng chống dịch COVID-19 của ch&iacute;nh quyền &ocirc;ng v&agrave; c&aacute;o buộc giới truyền th&ocirc;ng đang thổi phồng qu&aacute; mức t&igrave;nh h&igrave;nh dịch nhằm g&acirc;y bất lợi cho &ocirc;ng. T&iacute;nh đến thời điểm hiện tại, cả &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden tương đối ngang nhau tỉ lệ ủng hộ ở bang North Carolina (lần lượt l&agrave; 48% v&agrave; 49%) theo khảo s&aacute;t tờ <i>The Washington Post</i> c&ocirc;ng bố h&ocirc;m 22-10.</p> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td> <p>54 triệu cử tri Mỹ đ&atilde; đi bỏ phiếu sớm thay v&igrave; đợi đến ng&agrave;y 3-11, theo thống k&ecirc; của đ&agrave;i&nbsp;<i>CNN</i>&nbsp;t&iacute;nh đến 24-10. Hầu hết những người n&agrave;y ủng hộ đảng D&acirc;n chủ n&ecirc;n muốn bỏ phiếu sớm để gi&uacute;p &ocirc;ng Biden tăng cơ hội chiến thắng.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><b>&Ocirc;ng Biden thong th</b><b>ả chờ kết quả</b></p> <p>Tr&aacute;i với phong th&aacute;i vội v&atilde; của Tổng thống Donald Trump, &ocirc;ng Biden lại c&oacute; phần chậm r&atilde;i hơn khi cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng bước v&agrave;o giai đoạn cuối c&ugrave;ng nhờ lợi thế về c&aacute;ch biệt tỉ lệ ủng hộ trong h&agrave;ng loạt khảo s&aacute;t cũng như t&agrave;i ch&iacute;nh dồi d&agrave;o. Trong ng&agrave;y 24-10, ứng vi&ecirc;n n&agrave;y chỉ chọn vận động tranh cử ở bang duy nhất l&agrave; Pennsylvania, từng bầu cho &ocirc;ng Trump v&agrave;o năm 2016.</p> <p>Tại đ&acirc;y, ứng vi&ecirc;n Joe Biden lại tiến h&agrave;nh chỉ tr&iacute;ch c&aacute;ch xử l&yacute; dịch bệnh COVID-19 của ch&iacute;nh quyền đương nhiệm, cho rằng &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng hiểu g&igrave; về t&igrave;nh h&igrave;nh đất nước v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; kế hoạch cụ thể g&igrave; cho tương lai. &Ocirc;ng tin tưởng người d&acirc;n bang Pennsylvania sẽ biết được điều g&igrave; tốt nhất cho nước Mỹ v&agrave; đưa ra quyết định đ&uacute;ng đắn nhất v&agrave;o ng&agrave;y bỏ phiếu.</p> <p>Theo chuy&ecirc;n trang bầu cử Mỹ <i>FiveThirtyEight</i>, Pennsylvania mang &yacute; nghĩa sống c&ograve;n cho số phận ch&iacute;nh trị của &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden do đ&acirc;y l&agrave; bang c&oacute; mật độ d&acirc;n số đ&ocirc;ng nhưng lại c&oacute; tỉ lệ người ủng hộ mỗi đảng đồng đều nhất trong số c&aacute;c bang chiến địa. <i>FiveThirtyEight</i> t&iacute;nh to&aacute;n &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden c&oacute; tỉ lệ đắc cử lần lượt l&agrave; 81% v&agrave; 91% nếu chiếm được cảm t&igrave;nh của cử tri bang Pennsylvania.</p> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>&Ocirc;ng Trump đi bỏ phiếu sớm cho bản th&acirc;n</strong></p> <p>Trước khi bắt đầu chuyến thăm vận động tranh cử d&agrave;i hơi h&ocirc;m 24-10, <span>Tổng thống Donald Trump</span> đ&atilde; gh&eacute; qua bang qu&ecirc; nh&agrave; Florida để bỏ phiếu tại một thư viện c&ocirc;ng cộng đối diện một trong những c&acirc;u lạc bộ chơi golf y&ecirc;u th&iacute;ch của &ocirc;ng, theo đ&agrave;i&nbsp;<i>CNN</i>. Nh&agrave; l&atilde;nh đạo được tr&ocirc;ng thấy đeo khẩu trang v&agrave; trực tiếp mang l&aacute; phiếu giấy v&agrave;o th&ugrave;ng bỏ phiếu. Nhiều người ủng hộ tập trung trong b&atilde;i đậu xe của thư viện v&agrave; h&ocirc; vang &ldquo;th&ecirc;m bốn năm nữa&rdquo; khi &ocirc;ng Trump bỏ phiếu xong.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; bầu cho một người t&ecirc;n Trump. Đ&oacute; l&agrave; l&aacute; phiếu rất an to&agrave;n, an to&agrave;n hơn nhiều khi gửi qua thư&rdquo; - &ocirc;ng Trump khẳng định, lặp lại c&aacute;o buộc bỏ phiếu qua thư sẽ dễ bị gian lận hơn.</p> <p>Về ph&iacute;a đệ nhất phu nh&acirc;n Melania Trump, ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n của b&agrave; cho biết b&agrave; Melania sẽ kh&ocirc;ng đi theo chồng bỏ phiếu ở Florida m&agrave; sẽ ở lại thủ đ&ocirc; Washington DC v&agrave; sẽ đi bỏ phiếu v&agrave;o đ&uacute;ng ng&agrave;y 3-11.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top