Bão trên Đại Tây Dương năm 2020 phá vỡ mọi kỷ lục

Đại Tây Dương tới nay ghi nhận 29 cơn bão mạnh được đặt tên trong năm 2020, phá vỡ mọi kỷ lục. Các nhà khoa học cảnh báo sẽ ngày càng có nhiều cơn bão mạnh hơn trên khắp thế giới.

<div> <p>Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o b&atilde;o quốc gia <span>Mỹ</span> cho biết cơn b&atilde;o Theta vừa h&igrave;nh th&agrave;nh đ&atilde; trở th&agrave;nh cơn b&atilde;o thứ 29 được đặt t&ecirc;n tr&ecirc;n Đại T&acirc;y Dương trong năm 2020, ph&aacute; kỷ lục 28 cơn b&atilde;o của năm 2005, theo <em>Guardian</em>.</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; kh&iacute; tượng học cho biết đang theo d&otilde;i một v&ugrave;ng &aacute;p thấp ph&aacute;t triển tr&ecirc;n Đại T&acirc;y Dương v&agrave; c&oacute; thể mạnh l&ecirc;n th&agrave;nh cơn b&atilde;o tiếp theo được đặt t&ecirc;n sau Theta.</p> <p>Năm 2020 c&oacute; nhiều cơn b&atilde;o lớn khiến c&aacute;c nh&agrave; kh&iacute; tượng học phải d&ugrave;ng hết danh s&aacute;ch t&ecirc;n tiếng Anh cho c&aacute;c cơn b&atilde;o. Hiện nay, c&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; mở rộng sang bảng chữ c&aacute;i Hy Lạp để đặt t&ecirc;n cho c&aacute;c cơn b&atilde;o, v&agrave; c&aacute;i t&ecirc;n mới nhất l&agrave; Theta.</p> <p>&quot;T&ocirc;i nghĩ mọi người đều thấy ngạc nhi&ecirc;n bởi số cơn b&atilde;o xuất hiện trong năm nay. Số cơn b&atilde;o đ&atilde; vượt qua sự tưởng tượng của t&ocirc;i&quot;, Jill Trepanie, chuy&ecirc;n gia về thời tiết cực đoan từ Đại học bang Louisiana, cho biết.</p> <p>C&aacute;c cơn b&atilde;o bắt đầu được đặt t&ecirc;n khi tốc độ gi&oacute; vượt qu&aacute; 62 km/h. Trong năm 2020, &iacute;t nhất 29 cơn b&atilde;o đ&atilde; được đặt t&ecirc;n, trong đ&oacute; 12 cơn b&atilde;o đ&atilde; mạnh l&ecirc;n cấp si&ecirc;u b&atilde;o.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao 2020 pha moi ky luc anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/znews-photo-zadn-vn_sieu_bao.jpg" title="bão 2020 phá mọi kỷ lục ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>5 cơn b&atilde;o c&ugrave;ng hoạt động tr&ecirc;n Đại T&acirc;y Dương hồi th&aacute;ng 9. Ảnh: <em>NASA</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>M&ugrave;a mưa b&atilde;o tr&ecirc;n Đại T&acirc;y Dương năm 2020, bắt đầu từ th&aacute;ng 6, đ&atilde; khiến h&agrave;ng chục người thiệt mạng v&agrave; g&acirc;y thiệt hại h&agrave;ng chục tỷ USD về nh&agrave; cửa, hệ thống năng lượng, việc l&agrave;m cho c&aacute;c nước ch&acirc;u Mỹ.</p> <p>Trong giai đoạn 1980-2010, trung b&igrave;nh khoảng 11 cơn b&atilde;o mạnh tới mức được đặt t&ecirc;n xuất hiện ở Đại T&acirc;y Dương. C&aacute;c nh&agrave; khoa học tin rằng kh&iacute; quyển v&agrave; đại dương n&oacute;ng l&ecirc;n khiến c&aacute;c cơn b&atilde;o mạnh xuất hiện nhiều hơn.</p> <p>Nước biển ấm hơn cung cấp th&ecirc;m nhiều năng lượng cho c&aacute;c cơn b&atilde;o, trong khi nhiệt độ kh&iacute; quyển cao l&agrave;m tăng độ ẩm trong kh&ocirc;ng kh&iacute;, khởi nguồn của những cơn mưa lớn g&acirc;y ngập lụt nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>Nhiệt độ m&ocirc;i trường cao cũng khiến cường độ c&aacute;c cơn b&atilde;o mạnh l&ecirc;n với tốc độ ng&agrave;y c&agrave;ng nhanh.</p> <p>Trong si&ecirc;u b&atilde;o Lora, sức gi&oacute; tăng từ 104 km/h l&ecirc;n 177 km/h chỉ trong một ng&agrave;y. Trong khi đ&oacute;, sức gi&oacute; của si&ecirc;u b&atilde;o Sally tăng từ 97 km/h l&ecirc;n 160 km/h chỉ trong 12 tiếng đồng hồ.</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; khoa học m&ocirc;i trường cảnh b&aacute;o sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều cơn b&atilde;o với cường độ mạnh hơn xuất hiện khắp nơi tr&ecirc;n thế giới, do Tr&aacute;i Đất ng&agrave;y c&agrave;ng n&oacute;ng l&ecirc;n.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Ổ SSD nhái “hệt” Samsung 980 Pro

Ổ SSD nhái “hệt” Samsung 980 Pro

Trên thị trường, mẫu ổ SSD “nhái” được rao bán giống y hệt Samsung 980 Pro từ thiết kế, ngoại hình, hộp đựng cho tới thông tin firmware. Thậm chí, sản phẩm giả này còn tinh vi đến mức lừa được cả phần mềm kiểm tra của thương hiệu này.
back to top