Bão số 7 sắp hình thành, hướng vào vịnh Bắc Bộ

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng hình thành bão với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 10, hướng vào phía nam vịnh Bắc Bộ.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/MFCfifWVPbk/dd1a7530c87f2121786e/5580208071c69898c1d7/720/de4d8f8d5fc1b69fefd0.mp4?authen=exp=1602632104~acl=/MFCfifWVPbk/*~hmac=96b05dd311c2453db98148b877f2b422" false="" source-url="/video-duong-di-cua-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-post1140762.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="de4d8f8d5fc1b69fefd0" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/lce_qjlcv/2020_10_12/ezgif.com_crop_21_.gif.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/i2qyIFTZfEU/d8e576cfcb8022de7b91/12d261d23094d9ca8085/480/de4d8f8d5fc1b69fefd0.mp4?authen=exp=1602632104~acl=/i2qyIFTZfEU/*~hmac=6f48d1012da070906453b9df91c01193" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/M01DrX53tSY/whls/vod/0/3GW9E1lt_lxUtjt5Oiq/de4d8f8d5fc1b69fefd0.m3u8?authen=exp=1602588904~acl=/M01DrX53tSY/*~hmac=a19abf81b959df5702bb59922a42d1e4" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/i2qyIFTZfEU/d8e576cfcb8022de7b91/12d261d23094d9ca8085/480/de4d8f8d5fc1b69fefd0.mp4?authen=exp=1602632104~acl=/i2qyIFTZfEU/*~hmac=6f48d1012da070906453b9df91c01193" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/MFCfifWVPbk/dd1a7530c87f2121786e/5580208071c69898c1d7/720/de4d8f8d5fc1b69fefd0.mp4?authen=exp=1602632104~acl=/MFCfifWVPbk/*~hmac=96b05dd311c2453db98148b877f2b422" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Đường đi của &aacute;p thấp nhiệt đới tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng</span></strong> &Aacute;p thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng t&acirc;y t&acirc;y bắc với vận tốc 10-15 km/h. Trong 24 giờ tới, h&igrave;nh th&aacute;i n&agrave;y mạnh th&agrave;nh b&atilde;o.</figcaption> </figure> <p>Rạng s&aacute;ng 12/10, t&acirc;m &aacute;p thấp nhiệt đới tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng đang c&aacute;ch quần đảo Ho&agrave;ng Sa khoảng 630 km về ph&iacute;a đ&ocirc;ng đ&ocirc;ng bắc. Sức gi&oacute; mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.</p> <p>Theo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, &aacute;p thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng t&acirc;y t&acirc;y bắc với vận tốc 15-20 km/h. H&igrave;nh th&aacute;i n&agrave;y c&oacute; khả năng mạnh l&ecirc;n th&agrave;nh b&atilde;o. Nếu kịch bản n&agrave;y xảy ra, đ&acirc;y l&agrave; cơn b&atilde;o số 7 trong năm nay h&igrave;nh th&agrave;nh tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng.</p> <p>1h s&aacute;ng 13/10, t&acirc;m b&atilde;o c&aacute;ch quần đảo Ho&agrave;ng Sa khoảng 200 km về ph&iacute;a đ&ocirc;ng bắc. Sức gi&oacute; mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Sau đ&oacute;, b&atilde;o đi theo hướng t&acirc;y với vận tốc 10-15 km/h v&agrave; c&oacute; khả năng mạnh th&ecirc;m.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bao so 7 huong vao vinh Bac Bo anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/12/znews-photo-zadn-vn_atnd_12.10.jpg" title="bão số 7 hướng vào vịnh Bắc Bộ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Dự b&aacute;o đường đi của &aacute;p thấp nhiệt đới tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng. Ảnh: <em>Hệ thống gi&aacute;m s&aacute;t thi&ecirc;n tai Việt Nam</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Rạng s&aacute;ng 14/10, t&acirc;m b&atilde;o nằm ngay tr&ecirc;n đất liền ph&iacute;a nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gi&oacute; mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Sau đ&oacute;, b&atilde;o giữ nguy&ecirc;n hướng đi v&agrave; vận tốc, đi v&agrave;o v&ugrave;ng biển ph&iacute;a nam của vịnh Bắc Bộ.</p> <p>Cơ quan kh&iacute; tượng cảnh b&aacute;o v&ugrave;ng nguy hiểm tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng trong những giờ tới nằm từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ vĩ bắc v&agrave; từ 112,5 đến 119,5 độ kinh đ&ocirc;ng. To&agrave;n bộ t&agrave;u thuyền hoạt động trong v&ugrave;ng nguy hiểm c&oacute; nguy cơ cao chịu t&aacute;c động của gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Bản đồ đường đi của &aacute;p thấp nhiệt đới cho thấy khi &aacute;p s&aacute;t vịnh Bắc Bộ, v&ugrave;ng ảnh hưởng của h&igrave;nh th&aacute;i n&agrave;y trải rộng ra c&aacute;c tỉnh từ Đ&ocirc;ng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đến một phần của Trung Trung Bộ.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Ph&uacute;c L&acirc;m, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết một đợt kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh h&igrave;nh th&agrave;nh ng&agrave;y 14/10 c&oacute; thể ảnh hưởng đến hướng di chuyển của &aacute;p thấp nhiệt đới.</p> <p>Chuy&ecirc;n gia khuyến c&aacute;o người d&acirc;n thường xuy&ecirc;n cập nhật t&igrave;nh h&igrave;nh thời tiết, diễn biến của &aacute;p thấp nhiệt đới để chủ động l&ecirc;n phương &aacute;n ứng ph&oacute;.</p> <p>C&ugrave;ng l&uacute;c, mưa lũ ở miền Trung tiếp diễn phức tạp. Trong 12 giờ qua, lượng mưa ghi nhận được ở Thừa Thi&ecirc;n - Huế, Đ&agrave; Nẵng, <span>Quảng Nam</span>, Quảng Ng&atilde;i, phổ biến 150-300 mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 380 mm.</p> <p>Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp hoạt động của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh, từ nay đến ng&agrave;y 13/10, c&aacute;c tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục c&oacute; mưa lớn.</p> <p>Lượng mưa ghi nhận được ở Quảng Trị, Thừa Thi&ecirc;n - Huế dao động 200-400 mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 500 mm. C&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố như Quảng B&igrave;nh, Đ&agrave; Nẵng c&oacute; mưa lớn 100-200 mm. Ngo&agrave;i ra, mưa cũng mở rộng ra H&agrave; Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ng&atilde;i với lượng 80-150 mm.</p> </div>

Theo zingnews.vn
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top