Bánh kẹo Bibica thoát lỗ nhờ bán đất

(khoahocdoisong.vn) - Công ty CP Bibiaca (Bibica – MCK: BBC) công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 có kiểm toán. So sánh giữa BCTC có kiểm toán và BCTC quý 2 tự lập, con số lợi nhuận chênh lệch không lớn, chỉ 2% (chênh lệch 1 tỷ đồng). Lợi nhuận có được của công ty đến từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bibica Miền Bắc.

Doanh thu thuần của Bibica trong 6 tháng đầu năm đạt 377 tỷ đồng, giảm 25% (tương ứng 129 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019. Giá vốn hàng bán là 294 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp bán niên 2020 so với bán niên 2019 giảm 64 tỷ đồng, tương đương 44%.

Chi phí bán hàng tuy giảm 32% nhưng chi phí quản lý lại tăng 16%. Do đó, hoạt động kinh doanh của Bibica bị âm vốn nặng. Lợi nhuận thuần trong 6 tháng ghi nhận giá trị âm 16 tỷ đồng, giảm 167% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kinh doanh thua lỗ, nhưng Bibiba đã thu về được 79 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng, bán tài sản cố định, cộng thêm 3 tỷ đồng thu nhập khác. Tuy nhiên, theo BCTC quý 2 tự lập của Bibica, phần thu nhập khác của công ty được ghi nhận là khoản thu 102 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bibica Miền Bắc. Trong đó, chi phí chuyển nhượng là 24 tỷ đồng. (Bibica Miền Bắc là 1 trong 5 công ty con của Bibica, được đặt ở tỉnh Hưng Yên.)

Nhờ khoản thu trên, lợi nhuận của Bibica đã “lội ngược dòng” từ lỗ 16 tỷ đồng thành lãi 67 tỷ đồng trước thuế, tăng 131% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 49 tỷ đồng tăng 104%.

Dòng tiền của Bibica trong 6 tháng đầu năm là âm 248 tỷ đồng. Cụ thể, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 387 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải trả tăng lên. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư là âm 47 tỷ đồng do Bibica đã mua lại công cụ nợ của các đơn vị khác. Để bù đắp lại dòng tiền của công ty, Bibica đã tăng cường vay vốn, đẩy mạnh hoạt động tài chính.

Sang quý 2/2020, Bibica đã vay thêm 186 tỷ đồng từ BIDV. Tài sản thế chấp là số trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng của chính BIDV mà Bibica đã đầu tư. Tính đến 30/6/2020, số tiền mặt còn trong công ty là 78 triệu đồng.

Trước ngày 1/7/2020, ông Trương Phú Chiến là Chủ tịch HĐQT kiêm vị trí Tổng giám đốc của Bibica. Điều này vi phạm với quy định trong Khoản 2 Điều 12 Nghị định 17/2017: “Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng”. Vì vậy, ông Trương Phú Chiến buộc phải từ nhiệm chức Tổng Giám đốc. Thay thế ông Chiến vào vị trí Tổng Giám đốc công ty từ 1/7/2020 là ông Nguyễn Quốc Hoàng.

Theo Đời sống
back to top