Bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 từ 1/10

Bắt tầu từ 8h ngày 1/10 tới, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chính thức bán vé tàu đi lại dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho các tập thể đã đăng ký và vé cá nhân. Đồng thời, đường sắt cũng áp dụng một số chính sách giảm giá vé.

<div> <div>Theo VNR, h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; thể đặt mua v&eacute; t&agrave;u Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n T&acirc;n Sửu 2021 qua h&igrave;nh thức trực tuyến tr&ecirc;n c&aacute;c website, ứng dụng b&aacute;n v&eacute; t&agrave;u ch&iacute;nh thức của đường sắt; qua tổng đ&agrave;i điện thoại b&aacute;n v&eacute;; hoặc mua v&eacute; t&agrave;u tết trực tiếp tại c&aacute;c nh&agrave; ga, điểm b&aacute;n v&eacute; v&agrave; c&aacute;c đại l&yacute;.</div> <div>Mỗi kh&aacute;ch được đặt chỗ v&agrave; mua tối đa 4 v&eacute; cho chiều đi v&agrave; 4 v&eacute; chiều về.</div> <div>V&eacute; t&agrave;u đi lại dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n T&acirc;n Sửu 2021 được t&iacute;nh từ ng&agrave;y 30/1 - 23/2/2021, tức từ 18 th&aacute;ng Chạp năm Canh T&yacute; đến 12 th&aacute;ng Gi&ecirc;ng năm T&acirc;n Sửu.</div> <div>Đặc biệt, v&eacute; t&agrave;u trong dịp cao điểm tết ở chiều vắng kh&aacute;ch giảm từ 10-20% so với dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Canh T&yacute; 2020, v&agrave; giảm th&ecirc;m 5% cho kh&aacute;ch mua v&eacute; khứ hồi. Chiều vắng kh&aacute;ch được t&iacute;nh l&agrave; Bắc v&agrave;o Nam trong thời trước Tết (từ 28/1 &ndash; 13/2/2021); v&agrave; từ Nam ra Bắc sau Tết (từ ng&agrave;y 11 - 28/2/2021).</div> <div>C&ugrave;ng với đ&oacute;, đường sắt cũng &aacute;p dụng giảm gi&aacute; v&eacute; từ 10-30% với kh&aacute;ch l&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n; c&aacute;c đối tượng ch&iacute;nh s&aacute;ch, trẻ em, kh&aacute;ch c&oacute; thẻ kh&aacute;ch h&agrave;ng...</div> <div>VNR cho hay, trong dịp cao điểm Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n T&acirc;n Sửu tới, đường sắt sẽ nối toa, tăng cường th&ecirc;m nhiều đ&ocirc;i t&agrave;u để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của h&agrave;nh kh&aacute;ch. Ri&ecirc;ng tr&ecirc;n tuyến đường sắt Bắc &ndash; Nam sẽ chạy 10 đ&ocirc;i t&agrave;u Thống Nhất; c&aacute;c khu đoạn sẽ chạy th&ecirc;m h&agrave;ng chục đ&ocirc;i t&agrave;u ri&ecirc;ng căn cứ theo nhu cầu của h&agrave;nh kh&aacute;ch...</div> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
Các thương hiệu Việt Nam gia tăng giá trị hậu đại dịch

Các thương hiệu Việt Nam gia tăng giá trị hậu đại dịch

Viettel, được định giá 8,8 tỷ USD (tăng 44,5%), trở thành thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm thứ bảy liên tiếp. Viettel được định giá thương hiệu gấp 3 lần VNPT (2,858 tỷ USD) và Vinamilk (2,814 tỷ USD), là hai thương hiệu lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng.
back to top