Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm những ai?

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 có 6 người gồm: Ông Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương, Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Minh Triết và bà Nguyễn Phạm Duy Trang.
Ban Bi thu Trung uong Doan khoa XII nhiem ky 2022 - 2027 gom nhung ai?

Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Ban Bi thu Trung uong Doan khoa XII nhiem ky 2022 - 2027 gom nhung ai?-Hinh-2

Ông Bùi Quang Huy (sinh năm 1977, quê Nghệ An) trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Ban Bi thu Trung uong Doan khoa XII nhiem ky 2022 - 2027 gom nhung ai?-Hinh-3

Ông Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ban Bi thu Trung uong Doan khoa XII nhiem ky 2022 - 2027 gom nhung ai?-Hinh-4

Ông Nguyễn Ngọc Lương (sinh năm 1978, quê Thanh Hóa) trình độ Tiến sĩ Luật học, Cử nhân Tiếng Anh, Cao cấp lý luận chính trị.

Ban Bi thu Trung uong Doan khoa XII nhiem ky 2022 - 2027 gom nhung ai?-Hinh-5

Ông Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII.

Ban Bi thu Trung uong Doan khoa XII nhiem ky 2022 - 2027 gom nhung ai?-Hinh-6

Ông Ngô Văn Cương (sinh năm 1984, quê Bắc Ninh) trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

Ban Bi thu Trung uong Doan khoa XII nhiem ky 2022 - 2027 gom nhung ai?-Hinh-7

Ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Ban Bi thu Trung uong Doan khoa XII nhiem ky 2022 - 2027 gom nhung ai?-Hinh-8

Ông Nguyễn Tường Lâm (sinh năm 1984, quê Ninh Bình) trình độ Tiến sĩ Xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

Ban Bi thu Trung uong Doan khoa XII nhiem ky 2022 - 2027 gom nhung ai?-Hinh-9

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Ban Bi thu Trung uong Doan khoa XII nhiem ky 2022 - 2027 gom nhung ai?-Hinh-10

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang (sinh năm 1982, quê Bình Dương) trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.

Ban Bi thu Trung uong Doan khoa XII nhiem ky 2022 - 2027 gom nhung ai?-Hinh-11

Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Ban Bi thu Trung uong Doan khoa XII nhiem ky 2022 - 2027 gom nhung ai?-Hinh-12

Ông Nguyễn Minh Triết (sinh năm 1988, quê Kiên Giang) trình độ Tiến sĩ Cơ kỹ thuật, Thạc sĩ Động cơ hàng không, Kỹ sư Động cơ hàng không, Cao cấp lý luận chính trị.


>>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Theo Đời sống
back to top