6 người kẹt trong căn nhà 5 tầng cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn

Hai cặp vợ chồng và hai trẻ em bị kẹt trong căn nhà 5 tầng bốc cháy ngùn ngụt vào lúc rạng sáng, được cảnh sát giải cứu an toàn.

<div> <p>S&aacute;ng 5/11, C&ocirc;ng an quận 11 (TPHCM) đang phong toả hiện trường ng&ocirc;i nh&agrave; 5 tầng tr&ecirc;n địa b&agrave;n xảy ra ch&aacute;y lớn khiến 4 người lớn v&agrave; 2 trẻ em bị mắc kẹt b&ecirc;n trong.</p> <figure class="video" contenteditable="false"> <video data-src="2020/11/05/clip-chay-nha-5-tang-quan-11-1604544030487.mp4" data-video-id="128975" data-video-key="baea88662f1cf13019603219b839d380" height="720" poster="https://icdn.dantri.com.vn/thumb-video/2020/11/05/clip-chay-nha-5-tang-quan-11-1604544030487/0_00_00.jpg" width="1280">&nbsp;</video> <figcaption>6 người kẹt trong căn nh&agrave; 5 tầng ch&aacute;y ng&ugrave;n ngụt ở S&agrave;i G&ograve;n</figcaption> </figure> <p>Khoảng 3h30 c&ugrave;ng ng&agrave;y, căn nh&agrave; 5 tầng tr&ecirc;n đường số 6 (phường 8, quận 11) bất ngờ bốc ch&aacute;y dữ dội ở tầng 2. Ph&aacute;t hiện hoả hoạn, người d&acirc;n xung quanh h&ocirc; ho&aacute;n, đập cửa cho những người b&ecirc;n trong t&igrave;m c&aacute;ch tho&aacute;t nạn.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="6 người kẹt trong căn nhà 5 tầng cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/icdn-dantri-com-vn_6-nguoi-ket-trong-can-nha-5-tang-chay-ngun-ngut-o-sai-gon-4-1604542701430.jpg" title="6 người kẹt trong căn nhà 5 tầng cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn - 1" /> <figcaption> <p>Đ&aacute;m ch&aacute;y b&ugrave;ng ph&aacute;t từ tầng 2 của căn nh&agrave; 5 tầng, những t&agrave;n lửa lớn rơi xuống cả tầng 1 ph&iacute;a trước căn nh&agrave;.</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="6 người kẹt trong căn nhà 5 tầng cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/icdn-dantri-com-vn_6-nguoi-ket-trong-can-nha-5-tang-chay-ngun-ngut-o-sai-gon-5-1604542701018.jpg" title="6 người kẹt trong căn nhà 5 tầng cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn - 2" /> <figcaption>Ngọn lửa đỏ rực bao tr&ugrave;m khu vực tầng 5</figcaption> </figure> <p>&ldquo;L&uacute;c đ&oacute; ch&aacute;y lớn lắm. C&oacute; mấy ch&uacute; bảo vệ d&acirc;n phố đi tuần ph&aacute;t hiện n&ecirc;n đ&atilde; đập cửa, gọi điện cho lực lượng chữa ch&aacute;y&rdquo;, b&agrave; Hoa (h&agrave;ng x&oacute;m) kể lại.</p> <p>Cảnh s&aacute;t PCCC TPHCM điều động 14 xe chữa ch&aacute;y, 79 c&aacute;n bộ chiến sĩ của 4 đơn vị đến hiện trường triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c chữa ch&aacute;y, cứu người. Nhiều mũi trinh s&aacute;t chia nhau t&igrave;m kiếm 6 nạn nh&acirc;n mắc kẹt b&ecirc;n trong.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="6 người kẹt trong căn nhà 5 tầng cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/icdn-dantri-com-vn_6-nguoi-ket-trong-can-nha-5-tang-chay-ngun-ngut-o-sai-gon-1-1604542226263.jpg" title="6 người kẹt trong căn nhà 5 tầng cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn - 3" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="6 người kẹt trong căn nhà 5 tầng cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/icdn-dantri-com-vn_6-nguoi-ket-trong-can-nha-5-tang-chay-ngun-ngut-o-sai-gon-2-1604542226340.jpg" title="6 người kẹt trong căn nhà 5 tầng cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn - 4" /> <figcaption> <p>S&aacute;ng 5/11, căn nh&agrave; xảy ra hoả hoạn được phong toả để điều tra nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ch&aacute;y.</p> </figcaption> </figure> <p>Khoảng 1 giờ sau, đ&aacute;m ch&aacute;y được dập tắt ho&agrave;n to&agrave;n. Danh t&iacute;nh nạn nh&acirc;n được cảnh s&aacute;t giải cứu gồm chị T.N.T. (sinh năm 1978), anh L.T.H. (sinh năm 1977), chị T.N.V. (sinh năm 1980), anh T.C.P. (sinh năm 1978), ch&aacute;u T.G.D. (sinh năm 2001) v&agrave; ch&aacute;u T.T.A. (sinh năm 2017, cả 2 l&agrave; con của anh P.).</p> <p>Ngo&agrave;i ra, lực lượng chữa ch&aacute;y bảo vệ được 8 xe m&aacute;y, 1 xe &ocirc; t&ocirc; 7 chỗ. Kh&ocirc;ng c&oacute; thiệt hại về người trong vụ ch&aacute;y tr&ecirc;n.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="6 người kẹt trong căn nhà 5 tầng cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/icdn-dantri-com-vn_6-nguoi-ket-trong-can-nha-5-tang-chay-ngun-ngut-o-sai-gon-3-1604542226483.jpg" title="6 người kẹt trong căn nhà 5 tầng cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn - 5" /> <figcaption>Phần t&ocirc;n ở b&ecirc;n h&ocirc;ng căn nh&agrave; bị sức n&oacute;ng vụ ch&aacute;y l&agrave;m biến dạng</figcaption> </figure> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&aacute;y đang được c&ocirc;ng an điều tra, l&agrave;m r&otilde;.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top