45 y bác sĩ Bệnh viện E xuất quân chi viện cho TP Hồ Chí Minh

Đoàn công tác của Bệnh viện E gồm 45 y bác sĩ trong đó có 15 bác sĩ và 30 điều dưỡng của nhiều khoa.
Theo Đời sống
back to top