2 tháng nữa, ô tô nội được giảm 50% phí trước bạ

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Nghị định về giảm phí trước bạ 50% dự kiến sẽ ban hành sau 2 tháng nữa.

<div> <p><span>Ng&agrave;y 1/6, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh cho hay, ch&iacute;nh s&aacute;ch về việc miễn giảm ph&iacute; lệ ph&iacute; trước bạ 50% cho người mua xe hơi sản xuất, lắp r&aacute;p trong nước theo quyết định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP đang được Vụ Ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế triển khai. Dự kiến sẽ ban h&agrave;nh khoảng sau 2 th&aacute;ng nữa.</span></p> <p><span>Nếu c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh sớm được ho&agrave;n tất, ban h&agrave;nh dự kiến từ th&aacute;ng 8/2020, ch&iacute;nh s&aacute;ch giảm 50% ph&iacute; trước bạ cho người mua xe trong nước mới trở th&agrave;nh hiện thực v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y chỉ c&oacute; thể được thực hiện trong năm 2020 (tức l&agrave; thời gian thực hiện trong 5 th&aacute;ng).</span></p> <p><span>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 29/5, Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Nghị quyết số 84/NQ-CP về c&aacute;c nhiệm vụ, giải ph&aacute;p tiếp tục th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho sản xuất kinh doanh, th&uacute;c đẩy giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng v&agrave; bảo đảm trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.</span></p> <p><span>Tại Nghị quyết, Ch&iacute;nh phủ đưa ra h&agrave;ng loạt giải ph&aacute;p thuộc thẩm quyền Ch&iacute;nh phủ (giải ph&aacute;p thực hiện, kh&ocirc;ng phải tr&igrave;nh l&ecirc;n Quốc hội), trong đ&oacute; c&oacute; việc: &quot;Giảm 50% lệ ph&iacute; trước bạ khi đăng k&yacute; &ocirc; t&ocirc; sản xuất hoặc lắp r&aacute;p trong nước tới hết năm 2020 nhằm k&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong nước&quot;.</span></p> <p><span>Đồng thời, Ch&iacute;nh phủ cho ph&eacute;p gia hạn thời hạn nộp thuế ti&ecirc;u thụ đặc biệt đối với &ocirc; t&ocirc; sản xuất hoặc lắp r&aacute;p trong nước đối với c&aacute;c khoản phải nộp ph&aacute;t sinh từ th&aacute;ng 3/2020.</span></p> <p><span>Theo tr&igrave;nh tự thủ tục ban h&agrave;nh c&aacute;c văn bản ph&aacute;p luật, khi x&acirc;y dựng xong dự thảo Nghị định giảm ph&iacute; trước bạ, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh sẽ phải gửi đến c&aacute;c bộ, ban ng&agrave;nh để lấy &yacute; kiến.</span></p> <p><span>Sau khi tập hợp, giải tr&igrave;nh c&aacute;c &yacute; kiến, thống nhất, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ cho ph&eacute;p ban h&agrave;nh v&agrave; c&oacute; thời hạn hiệu lực. Ngo&agrave;i Nghị định, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh c&oacute; thể sẽ ra th&ocirc;ng tư để hướng dẫn thực hiện v&agrave; quy định thực hiện.</span></p> <p><span>Đ&uacute;ng theo thời điểm nghị định về&nbsp;giảm ph&iacute; trước bạ&nbsp;v&agrave; th&ocirc;ng tư c&oacute; hiệu lực, người mua xe hơi trong nước mới c&oacute; thể được giảm ph&iacute; trước bạ 50% khi đăng k&yacute; xe.</span></p> <p><span>Nếu ch&iacute;nh s&aacute;ch giảm 50% lệ ph&iacute; trước bạ được th&ocirc;ng qua, kh&aacute;ch h&agrave;ng mua &ocirc; t&ocirc; lắp r&aacute;p trong nước sẽ tiết kiệm được từ 15 &ndash; 298 triệu đồng t&ugrave;y theo phi&ecirc;n bản, mẫu m&atilde;. Tuy nhi&ecirc;n, việc gi&aacute; xe lăn b&aacute;nh c&oacute; giảm hay kh&ocirc;ng c&ograve;n phụ thuộc nhiều khoản thuế, ph&iacute; kh&aacute;c.</span></p> <p><span>Theo quy định, tuỳ mỗi địa phương, khu vực c&aacute;ch t&iacute;nh lệ ph&iacute; trước bạ c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch kh&aacute;c nhau. Cụ thể, ở khu vực I, bao gồm H&agrave; Nội, L&agrave;o Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Ph&ograve;ng, Cần Thơ kh&aacute;ch h&agrave;ng mua &ocirc; t&ocirc; phải đ&oacute;ng lệ ph&iacute; trước bạ 12% tương đương&nbsp;gi&aacute; t&iacute;nh ph&iacute; trước bạ.</span></p> <p><span>Khu vực II gồm H&agrave; Tĩnh mức đ&oacute;ng lệ ph&iacute; trước bạ &ocirc; t&ocirc; l&agrave; 11%. Trong khi khu vực III gồm TP.Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh c&ograve;n lại, kh&aacute;ch mua xe phải đ&oacute;ng lệ ph&iacute; trước bạ tương đương 10% gi&aacute; t&iacute;nh ph&iacute; trước bạ.</span></p> <p><span>Trong khi đ&oacute;,&nbsp;xe bản tải, xe VAN đ&oacute;ng lệ ph&iacute; trước bạ bằng 60% mức thu &ocirc; t&ocirc; con. Ở lần nộp lệ ph&iacute; trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức thu l&agrave; 2% v&agrave; &aacute;p dụng thống nhất tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></p> <p><span>V&iacute; dụ, một kh&aacute;ch h&agrave;ng tại H&agrave; Nội mua chiếc Mercedes S450L lắp r&aacute;p trong nước, gi&aacute; 4,249 tỉ đồng, ph&iacute; trước bạ phải nộp hiện nay l&agrave; 12% x 4,249 tỉ đồng = 510 triệu đồng. Khi ph&iacute; trước bạ giảm 50%, kh&aacute;ch h&agrave;ng tiết kiệm 255 triệu đồng.</span></p> <div><span><span>Giảm 50% lệ ph&iacute; trước bạ &ocirc; t&ocirc; lắp r&aacute;p trong nước: Chậm 1 ng&agrave;y l&agrave; thiệt hại lớn</span></span></div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Tiền Phong
SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

Các giám đốc điều hành công nghệ, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và những người sáng lập bao gồm cả Giám đốc điều hành của OpenAI là Sam Altman đã chạy đua vào cuối tuần này để giữ cho các công ty khởi nghiệp sống sót sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (Silicon Valley Bank - SVB).
Top xe tay ga mẫu mới 2023 đáng mua nhất

Top xe tay ga mẫu mới 2023 đáng mua nhất

Trong khi dòng xe côn tay và xe số phổ thông có phần chững lại thì dòng xe tay ga đang phát triển bởi sự bứt phá về thiết kế. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp cho mẫu xe ga ngày càng chiếm được lợi thế trong mắt người tiêu dùng.
back to top