--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Quỹ Văcxin phòng Covid-19 nhận được 8.182 tỷ đồng

VAN - 06:00 21/07/2021

(khoahocdoisong.vn) - Theo Ban Quản lý Quỹ Văcxin phòng Covid-19, tính đến 17h ngày 19/7 Quỹ đã tiếp nhận được 8.182 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

 

Ban Quản lý Quỹ Văcxin phòng Covid-19 hằng ngày thực hiện công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho quỹ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC. Khi có yêu cầu của Bộ Y tế và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ xuất quỹ kịp thời để mua văcxin phục vụ nhân dân. Ban Quản lý Quỹ vừa ra mắt thêm cổng thông tin điện tử của Quỹ Văcxin phòng Covid-19 (quyvacxincovid19.gov.vn) để kêu gọi nhiều hơn nữa các cá nhân, tổ chức tham gia ủng hộ. Theo tính toán từ Bộ Y tế và Bộ Tài chính, để đạt miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần có khoảng 150 triệu liều văcxin Covid-19, ước tính tổng kinh phí là hơn 25.200 tỷ đồng.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống