--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Huyện Quảng Xương có đi ngược chủ trương tỉnh Thanh Hóa?

NGÔ TRỌNG NGHĨA - 05:09 10/02/2020

(khoahocdoisong.vn) - Báo KH&ĐS nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về việc UBND huyện Quảng Xương chưa hoàn thành hạ tầng đã tiến hành đấu giá và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, khiến người dân không thể tiến hành xây dựng, ổn định cuộc sống, đi ngược chủ trương của tỉnh Thanh Hóa.

Chưa hoàn thiện hạ tầng, 3 lần tổ chức đấu giá?                            

Theo tìm hiểu của KH&ĐS, ngày 22/8/2016 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3147/QĐ-UBND về quy hoạch chung xây dựng đô thị Cống Trúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa triển khai năm 2020 - 2022, tầm nhìn đến năm 2025. Theo nội dung quyết định thì toàn bộ toàn bộ diện tích bạn đọc phản ánh tới báo KH&ĐS đều nằm trong vùng  quy hoạch.

Ngày 17/9/2019, UBND huyện Quảng Xương ban hành quyết định số 4130/QĐ-UBND, tới ngày 28/10/2019 ban hành quyết định số 5180/QĐ-UBND, và ngày 24/12/2019 hành quyết định số 6977/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương. Mặt bằng Quy hoạch kèm theo QĐ số 993/QĐ-UBND ngày 15/05/2018.

Quyết định trúng đấu giá do ông Mai Khả Hằng ký  

Theo đó, tổng số lô đấu giá là lần 1 là 98 lô, lần 2 là 22 lô, lần III là 59 lô. Tổng số diện tích đấu giá là theo các lần đấu giá lần lượt là 13.089,9m2, 2.678,3m2. 7.320,9m2;  Số lô trúng đấu giá của các đợt là 39, 11, 37 lô.  Tổng diện tích trúng đấu giá là 5.769m2. 1343,7m2, 4642,6m2. Tổng số tiền trúng đấu giá là 29.070.471.000đ. 5551368.700đ,  21.441.637.600đ.

Mặc dù, UBND huyện Quảng Xương tổ chức 3 lần đấu giá, tuy nhiên, theo người mua nhà tại đây, UBND huyện Quảng Xương đã không đảm bảo các điều kiện cần theo quy định trước khi đấu giá đất.

Cụ thể, theo đơn phản ảnh của ông ĐVK  gửi tới báo KH&ĐS, ông có mua lô đất LK-XX, MBQH kèm theo QĐ số 993/QĐ-UBND ngày 15/05/2018, địa chỉ tại Xã Quảng Bình, thuộc dự án đấu giá của UBND huyện Quảng Xương.

Sau khi có kết quả đấu giá, ngày 17/9/2019, Chi cục thuế huyện Quảng Xương có thông báo về việc nộp tiền sử dụng đất. Theo đó, ông ĐVK và các người dân khác phải nộp số tiền là 50%  trước ngày 26/10/2019 (bao gồm cả số tiền đã đặt cọc), số tiền 50% còn lại cần nộp trước ngày 25/12/2019.

 “Hiện tại mặt bằng chưa đủ điều kiện để những hộ dân mua đất như tôi có thể sử dụng để xây dựng nhà ở, mặc dù chúng tôi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước và đã được cấp Giấy chúng nhận sử dụng đất” - ông ĐVK trao đổi với PV.

“Muốn rõ kế hoạch làm hạ tầng, liên hệ với Chủ tịch huyện”

Để làm rõ thông tin UBND huyện Quảng Xương chưa hoàn thiện hạ tầng đã tổ chức đấu giá và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, PV đã vào vai một người mua đất liên hệ với Ông Mai Khả Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.

Về thắc mắc UBND huyện chưa có kế hoạch hạ tầng hạ tầng cơ bản, ông Hằng khẳng định... không biết. “Tôi chỉ biết những cái gì huyện đã quyết rồi, muốn biết rõ kế hoạch thì liên hệ với Chủ tịch UBND huyện” - ông Hằng khẳng định.

Tức là, theo giải thích của Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, dù không nắm được kế hoàn thiện hạ tầng, nhưng các quyết định trúng đấu giá đều do ông Mai Khả Hằng ký.

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất được UBND huyện Quảng Xương cấp, nhưng hạ tầng chưa đủ ?

Được biết, ngày 9/3/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND, Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Khoản 4, 5 điều 7 kèm theo quyết định này quy định như sau: Đối với trường hợp đấu giá đất đất chia lô (thửa) cho hộ gia đình, cá nhân phải được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mỗi lô (thửa) được xác định là một gói đấu giá”.

Đối chiếu với quyết định số 07/2018/QĐ-UBND, thì UBND huyện Quảng Xương có dấu hiệu đi ngược với chủ trương chính sách của UBND tỉnh Thanh Hoá, khi bán đất chưa đủ hạ tầng cho dân.

Báo KH&ĐS tiếp tục ghi nhận và thông tin tới bạn đọc?

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---