Trẻ chậm tăng trưởng do thiếu hormone tăng trưởng GH

Trẻ chậm tăng trưởng do thiếu hormone tăng trưởng GH

Với sự phát triển của xã hội chiều cao của thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng tăng lên góp phần cải thiện vóc dáng của giống nòi. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều trẻ khi đến tuổi trưởng thành vẫn bị giới hạn về mặt chiều cao do các yếu tố khác nhau.
Cẩn trọng khi dùng hormon “kích” chiều cao

Cẩn trọng khi dùng hormon “kích” chiều cao

Thấp lùn do nhiều nguyên nhân nhưng để tăng chiều cao cho trẻ, các bậc cha mẹ đang có xu hướng bổ sung tùy tiện hormon tăng trưởng chiều cao (GH). Tuy nhiên, việc sử dụng hormon GH trên thế giới vẫn còn nhiều tranh cãi bởi có thể gây ra những rối loạn bất thường trong cơ thể.
back to top