Ký ức đánh B52 của Trung tướng Phạm Tuân

Ký ức đánh B52 của Trung tướng Phạm Tuân

"Thời điểm đó, địch bắn phá ác liệt các sân bay miền Bắc, cất cánh được đã mừng lắm, chứ đừng nói tới không chiến. Thế nhưng, cuối cùng, không những ta đã cất cánh được mà còn hạ gục được B52", Trung tướng Phạm Tuân kể,
back to top