Cho thuê ki-ốt: Tỉ lệ cho thuê tỉ lệ nghịch với diện tích mở rộng
Bất động sản - Thúy Hằng - 07:00 21/01/2022
Theo báo cáo của Savill, loại hình ki-ốt có công suất cho thuê giảm mạnh lên đến 3 điểm phần trăm theo quý và theo năm.
--Quảng cáo---