--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Yêu cầu kiểm điểm Bí thư Tỉnh uỷ, và Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng

HOÀNG THIÊN - 18:43 24/12/2021

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục do để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai, nhà ở.

tranducquan.jpg

Ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tại kỳ họp thứ 10, sau khi xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đầu tư, đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Trần Đức Quận, ông Trần Văn Hiệp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Bắt Chủ tịch Công ty Công viên cây xanh Hà Nội
Thời sự- Hoàng Thiên - 21:42 20/01/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa thi hành lệnh khởi tố và bắt ông Vũ Kiên Trung, Chủ tịch Công ty Công viên cây xanh Hà Nội liên quan đến chỉ đạo hợp thức hoá hồ sơ dẫn đến sai phạm đặt hàng mua cây xanh, gây thất thoát, lãng phí.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---