• xuat nhap khau

Trung Quốc phong tỏa gây ảnh hưởng đến các thị trường Việt Nam thế nào?
Thị trường- Thúy Hằng - 08:30 22/03/2022
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, với kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2021 đạt 166 tỷ USD.
--Quảng cáo---