• xuất khẩu gọi

Tại sao 39 doanh nghiệp xuất khẩu gạo sắp bị thu hồi giấy phép?
Kinh tế- Thúy Hằng - 14:20 16/12/2021
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, cơ bản việc điều hành xuất khẩu gạo đạt được mục tiêu đề ra, những hạn chế, bất cập. Trong đó, có 39 doanh nghiệp vi phạm nghị định 107.
--Quảng cáo---