Xuất Hành Đầu Năm Quý Mão 2023: Tốt nhất ngày Mồng 1

Xét theo 9 phương pháp xem ngày của Cổ họng phương Đông thì Tết Quý Mão tốt nhất ngày mông 1 và mồng 3. Muốn tìm niềm Vui gặp Hỷ Thần hay kiếm Tài Lộc (gặp Tài Thần ).

Năm Quý Mão 2023 có 14 ngày đầu tháng giêng âm lịch với các tiêu chí:

Nguyên lý cổ học phương Đông: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

- Người có ngũ hành Kim, cần người có ngũ hành Thổ xông đất, chúc mừng năm mới.

- Người có ngũ hành Thủy, cần người có ngũ hành Kim xông đất, chúc mừng năm mới.

- Người có ngũ hành Mộc, cần người có ngũ hành Thủy xông đất, chúc mừng năm mới.

- Người có ngũ hành Hỏa, cần người có ngũ hành Mộc xông đất, chúc mừng năm mới.

- Người có ngũ hành Thổ, cần người có ngũ hành Hỏa xông đất, chúc mừng năm mới.

Cột 4: dòng 3- Tốc Hỉ : ngày tốt, dòng 4- Xích Khẩu : ngày xấu, dòng 5- Tiểu Cát : ngày tốt, dòng 6- Không Vong : ngày xấu, dòng 7- Đại An : ngày tốt, dòng 8- Lưu Liên : ngày xấu…

Cột 5: dòng 3- Số 8 (Sao Bát Bạch thổ tinh, hợp với người mệnh kim, khắc người mệnh thủy), dòng 4- Số 9 (Sao Cửu Tử hỏa tinh, hợp với người mệnh thổ, khắc người mệnh kim), dòng 5- Số 1 (Sao Nhất Bạch thủy tinh, hợp với người mệnh mộc, khắc người mệnh hỏa), dòng 6- Số 2 (Sao Nhị Hắc thổ tinh, hợp với người mệnh kim, khắc người mệnh thủy), dòng 7- Số 3 (Sao Tam Bích mộc tinh, hợp với người mệnh hỏa, khắc người mệnh thổ), dòng 8- Số 4 (Sao Tứ Lục mộc tinh, hợp với người mệnh hỏa, khắc người mệnh thổ), dòng 9- Số 5 (Sao Ngũ Hoàng thổ tinh, hợp với người mệnh kim, khắc với người mệnh thủy), dòng 10- Số 6 (Sao Lục Bạch kim tinh, hợp với người mệnh thủy, khắc với người mệnh mộc), dòng 11- Số 7 (Sao Thất Xích kim tinh, hợp với người mệnh thủy, khắc với người mệnh mộc)…

Cột 6: dòng 3- Sao Hư: Rất Tốt, dòng 4- Sao Nguy: Xấu, dòng 5- Sao Thất: Rất Tốt, dòng 6- Sao Bích: Tốt, dòng 7- Sao Khuê: Rất Tốt, dòng 8- Sao Lâu: Tốt, dòng 9- Sao Vị: Xấu, dòng 10- Sao Mão: Tốt, dòng 11- Sao Tất: Tốt, dòng 12- Sao Chủy: Tốt, dòng 13- Sao Sâm: Tốt, dòng 14- Sao Tỉnh: Xấu dòng 15- Sao Quỷ:Xấu, dòng 16- Sao Liễu: Xấu.

Cột 7: dòng 3- Bình: ngày tốt, dòng 4- Định: ngày tốt, dòng 5- Chấp: ngày tốt, dòng 6- Phá: ngày xấu, dòng 7- Nguy: ngày xấu, dòng 8- Thành: ngày tốt, dòng 9- Thu: ngày tốt, dòng 10- Khai: ngày tốt, dòng 11- Bế: ngày xấu, dòng 12- Kiến: ngày tốt, dòng 13- Trừ: ngày tốt, dòng 14- Mãn: ngày xấu…

Cột 8: dòng 3- Nghĩa: ngày tốt, dòng 4- Phạt: ngày xấu, dòng 5- Chế: ngày xấu, dòng 9- Bảo: ngày tốt, dòng 12- Chuyên: ngày xấu…

Cột 9: dòng 3- Kim Quỹ: ngày Tốt, dòng 4- Kim Đường: ngày tốt, dòng 5- Bạch Hổ: ngày xấu, dòng 6- Ngọc Đường: ngày tốt, dòng 7- Thiên Lao: ngày xấu, 8- Nguyên Vũ: ngày xấu, 9- Tư Mệnh: ngày tốt, 10- Câu Trần: ngày xấu, dòng 11- Thanh Long: ngày tốt, dòng 12- Minh Đường: ngày tốt, dòng 13- Thiên Hình: ngày xấu, dòng 14- Chu Tước: ngày xấu…

Cột 10: Xuất hành theo hướng gặp Hỷ Thần, tạo niềm vui. Ví dụ ngày mồng 1 âm lịch đi theo hướng Tây Bắc. Dòng 2 Xuất hành theo hướng gặp Tài Thần, được tài lộc.

Các Ngày Âm Lịch khác cũng theo thứ tự dòng trên là xuất hành theo hướng gặp Hỷ Thần, dòng dưới là xuất hành theo hướng gặp Tài Thần…

Như vậy,


theo thống kê ở trên: Ngày mồng 1 âm lịch có 5 tiêu chí Tốt- 0 tiêu chí Xấu; Ngày mồng 3 âm lịch có 3 tiêu chí Tốt- có 2 tiêu chí Xấu.

Nên chọn 2 ngày này xuất hành và tìm niềm Vui (gặp Hỷ Thần) hay kiếm Tài Lộc (gặp Tài Thần). Có thể nhờ người có mệnh hợp với mệnh chủ nhà xông đất vào hai ngày này.

Hai ngày: Mồng 7 có 4 tiêu chí tốt và 1 tiêu chí xấu; Và 11 âm lịch có 3 tiêu chí Tốt và 2 tiêu chí Xấu. Nên chọn 2 ngày này khai trương, mở cửa hàng, mời người đến mua hàng.

Theo Lịch Tiết Khí, ngày có tiết Lập Xuân (ngày 14 âm lịch) là ngày Mồng 1 Năm Mới.

Theo Đời sống
Trả giá vì phản bội vợ

Trả giá vì phản bội vợ

Kể từ khi lộ chuyện ngoại tình, anh H.K bị cả gia đình quay lưng, đối xử như tội đồ. Thậm chí, bố mẹ anh cũng ngoảnh mặt làm ngơ khi chứng kiến con trai bị con dâu bạo hành.
back to top