• xe o to

Màn hình hiển thị head-up thực tế tăng cường cho lái xe tương lai
Khoa học- Thái Bằng - 14:30 19/06/2022
Công nghệ Màn hình hiển thị head-up (HUD) thực tế tăng cường (AR) hỗ trợ lái xe ô tô tham gia giao thông an toàn cả người và phương tiện, đồng thời chia sẻ thông tin với môi trường đô thị giúp giảm tai nạn và ách tắc giao thông.
--Quảng cáo---