• xảy ra

Thanh Hóa: 895 học sinh xảy ra phản ứng sau tiêm văcxin Pfizer
Khỏe- Thúy nga - 08:44 03/12/2021
Trong số 83.196 trẻ em từ 15 - 17 tuổi ở Thanh Hóa được tiêm văcxin Pfizer phòng COVID-19 mũi 1, có 895 em xảy ra phản ứng, trong đó đó 26 em phản ứng nặng.
--Quảng cáo---