• xây dựng

Bộ Xây dựng thanh tra hoạt động phân lô bán nền tại Lâm Đồng
Bất động sản - Hữu Thông - 19:30 30/11/2021
Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng gửi văn bản báo cáo về tình trạng phân lô bán nền ở thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm trước ngày 6/12.
--Quảng cáo---