• xa thai

Cá chết hàng loạt trên sông Mã, 2 công ty thừa nhận xả thải
Đời sống- Tuấn Minh - 10:10 13/04/2021
Trong quá trình kiểm tra các cơ sở chế biến dọc sông để truy tìm "thủ phạm" gây cá chết hàng loạt trên sông Mã ở Thanh Hóa, đã có 2 công ty thừa nhận xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.
--Quảng cáo---