• xa lu

Quy trình xả lũ không gây xói lở
Tư vấn- Phong Lâm (ghi) - 09:16 19/11/2020
(khoahocdoisong.vn) - Ở các hồ thủy điện, khi xả lũ tôi thấy dòng nước rất lớn đổ xuống, làm thế nào để không gây ra xói lở do lực nước chảy, gây mất an toàn cho chính thủy điện, hồ chứa?
--Quảng cáo---