• who

WHO phê duyệt văcxin sốt rét đầu tiên
Khỏe- An Quý - 13:20 08/10/2021
Lần đầu tiên, văcxin ngừa sốt rét với 4 liều vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt.
--Quảng cáo---