• vuong mac

Đề nghị tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng "dọn" vướng mắc dự án metro Nhổn – ga Hà Nội
Thời sự- Hoàng Hà - 12:13 01/12/2021
Bộ KHĐT đề nghị Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng sớm triệu tập họp để xem xét, đưa ra phương án giải quyết các nội dung liên quan tới tiến độ thi công, và vấn đề giải ngân vốn dự án metro Nhổn – ga Hà Nội.
--Quảng cáo---