• vpb

Ngày 8/10, VPBank chốt danh sách chi trả cổ tức với tỷ lệ 62,15%
Nhịp sống doanh nghiệp- PV - 06:24 29/09/2021
VPBank sẽ phát hành hơn 1,975 tỷ cổ phiếu để tăng vốn, trong đó hơn 1,53 tỷ cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 62,15% và 440 triệu cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số tiền thu về dự kiến là hơn 19.750 tỷ đồng.
--Quảng cáo---