• vỡ nợ

“Vỡ nợ”, một doanh nghiệp xin dừng hoạt động 5 tuyến xe buýt Hà Nội
Thời sự- Hoàng Thiên - 12:30 02/07/2022
Do đã thế chấp 57 xe buýt, đến hạn không có khả năng thanh toán nợ dẫn đến việc bị thu giữ xe. Vì vậy Công ty Bắc Hà đề nghị Sở GTVT Hà Nội cho ngừng khai thác 5 tuyến xe buýt (41, 42, 43, 44, 45) kể từ ngày 1/8/2022.
--Quảng cáo---