• virus

Virus mới phát hiện ở Trung Quốc dễ bùng phát bệnh ở người
Khỏe- Khánh Thủy - 15:31 12/08/2022
Henipavirus là mầm bệnh mới nổi, độc lực cao, dễ bùng phát bệnh ở người, tỷ lệ tử vong cao hơn so với Covid-19.
--Quảng cáo---