• virus SARS&CoV & 2

Văcxin Covid-19 không cần tủ đông lạnh, niềm hy vọng cho hàng tỷ người
Công nghệ- Thái Bằng - 12:07 17/09/2021
Một thách thức hậu cần kỹ thuật rất lớn của văcxin mRNA Covid-19 là nhiệt độ bảo quản quá thấp, khiến việc vận chuyển rất khó khăn, gây tắc nghẽn trong các trung tâm phân phối và bệnh viện, đặc biệt là những vùng có nguồn lực y tế cộng đồng hạn chế.
--Quảng cáo---