• vinh danh

Hội thảo đề nghị UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
Khỏe- Thúy Nga - 14:00 29/07/2022
Nhằm tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn học, văn hóa dân tộc, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo khoa học và phát động cuộc thi tấm gương y đức của Đại Danh y trong toàn ngành y tế và chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO đề nghị vinh danh ông.
--Quảng cáo---