• vinamilk

Hành trình 45 năm ghi dấu ấn thương hiệu của Vinamilk trên thế giới
Doanh nghiệp- N.Hà - 16:44 17/09/2021
Từ xuất phát điểm gần như bằng không, sau 45 năm, Vinamilk không chỉ trở thành công ty dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam mà còn xác lập vị thế của thương hiệu quốc gia trên bản đồ ngành sữa toàn cầu.
--Quảng cáo---