• vietnam airlines

Vietnam Airlines rao bán 11 chiếc máy bay Airbus
Thị trường- Châu Như Quỳnh - 11:29 02/06/2021
Vietnam Airlines đang mời đấu giá 11 máy bay A321ceo, sản xuất vào các năm 2004, 2007 và 2008. Trong 11 máy bay này, có 2 chiếc nằm trong kế hoạch rao bán từ năm 2020.
--Quảng cáo---